Pieniądze z OFE trafią na indywidualne konta? Projekt trafił do konsultacji


jk - 28 maj 2019 14:34


Przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Chodzi o 162 mld zł. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne trafił właśnie do uzgodnień i konsultacji publicznych.

- Przygotowując projekt ustawy, kierowaliśmy się założeniem przedstawionym przez premiera Mateusza Morawieckiego, że konieczne jest ustawowe zagwarantowanie, że środki wpłacane do OFE to oszczędności emerytalne Polaków – podkreśla minister Jerzy Kwieciński.

Pieniądze z OFE zostaną domyślnie przeniesione na Indywidualne Konta Emerytalne.

- Pieniądze te będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być swobodnie wypłacone w całości bądź w ratach i będą wówczas wolne od jakichkolwiek podatków – zapewnia szef resortu inwestycji i rozwoju.

Polacy będą mieli wybór. Opcją domyślną będzie przejście na IKE, ale każdy będzie miał prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia całości jego środków na indywidualne konto w ZUS i wówczas taka osoba będzie w całości w I filarze systemu emerytalnego.

Prowadzące IKE specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE, będą inwestowały na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Będzie też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Na IKE nie będzie już przekazywana żadna część składki emerytalnej, natomiast każdy posiadacz IKE będzie mógł dobrowolnie do niego dopłacać i te dopłaty będą mogły być swobodnie wycofane. Jedynie kwota pochodząca z OFE będzie zawsze „znaczona” i jej wypłata będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego.

- Zakładamy, że IKE staną się powszechnym instrumentem gromadzenia oszczędności emerytalnych Polaków. Łącznie z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisują się w jeden z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – wzmacniają finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów, a jednocześnie budują kapitał dla rozwoju i zwiększają możliwości inwestycyjne państwa – mówi minister Kwieciński.

Pieniądze z OFE zostaną domyślnie przeniesione na Indywidualne Konta Emerytalne (Fot. Shutterstock) Pieniądze z OFE zostaną domyślnie przeniesione na Indywidualne Konta Emerytalne (Fot. Shutterstock)

Operacja przekształcenia OFE w IKE

Powszechne Towarzystwa Emerytalne prowadzące dziś OFE staną się Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych prowadzącymi specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, w które przekształcą się dzisiejsze OFE.

Z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów OFE (równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur z ZUS). Do jej zapłaty w dwóch rocznych transzach (po 7,5 proc. w 2020 i 2021 r.) będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, które w tym celu utworzą specjalne rezerwy.

- Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS – zaznacza Kwieciński.

Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej na zabezpieczenie Państwa przed ryzykami demograficznymi. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski Fundusz Rozwoju SA.

Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy będzie można łączyć istniejące wcześniej IKE z tym powstałym z przekształcenia OFE.

Zdaniem Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, pozostawienie osobom oszczędzającym w OFE decyzji, czy ich środki mają trafić do IKE, czy do ZUS jest słuszne (Fot. Shutterstock) Zdaniem Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, pozostawienie osobom oszczędzającym w OFE decyzji, czy ich środki mają trafić do IKE, czy do ZUS jest słuszne (Fot. Shutterstock)

Pracodawcy pozytywnie o planowanych zmianach

Zdaniem Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, pozostawienie osobom oszczędzającym w OFE decyzji, czy ich środki mają trafić do IKE, czy do ZUS, jest słuszne.

- Pozytywnie należy ocenić również fakt, że jeżeli osoba nie wybierze ZUS-u, środki trafią automatycznie na IKE. Jeżeli członkowie OFE mają podjąć świadomą decyzję, należy przeprowadzić w mediach szeroką akcję edukacyjną - komentuje ekspert.

- Warto zdawać sobie sprawę, że im więcej osób wybierze przekazanie środków do ZUS, tym bardziej zwiększą się możliwości finansowania przez rząd bieżących wydatków, ale oczywiście kosztem powiększenia zobowiązań państwa w przyszłości, a tym samym dodatkowego opodatkowania następnego pokolenia. W związku z tym przekazanie pieniędzy do IKE jest bardziej zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju - dodaje Mordasewicz.www.pulshr.pl | 26-05-2020 11:43:35