Robert Małłek p.o. prezesa ds. strategii i rozwoju w JSW


wnp.pl/AT - 28 maj 2019 11:26


Robert Małłek został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności zastępcy prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju spółki. Nową funkcję pełnić będzie do posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 2019 r.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, że 27 maja 2019 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o delegowaniu Roberta Małłka, członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zastępcy prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju spółki IX kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 28 maja 2019 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki za 2018 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2019 roku.

Cały artykuł czytaj tutajwww.pulshr.pl | 08-04-2020 03:56:53