Zarobki w FMCG. Tyle zarabia dyrektor ds. sprzedaży, ile dyrektor ds. marketingu, a ile przedstawiciel handlowy


jk - 22 maj 2019 20:00


Branża FMCG znajduje się w fazie intensywnej, ale zrównoważonej transformacji, która jest wynikiem wpływu nowych trendów technologicznych i konsumenckich. Jak sytuacja na rynku wpłynęła na zarobki?

- Rok 2018 był branży FMCG rokiem pracowników. Zapewnienie ciągłości produkcji oraz sprzedaży było i będzie głównym wyzwaniem dla producentów. Średni wzrost płac prognozowany jest na poziomie 5 proc. Dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami w międzynarodowych korporacjach i firmach lokalnych zmniejszają się, ale wciąż są widoczne i będą istotnym czynnikiem w pozyskiwaniu wykwalifikowanych kandydatów. Duże korporacje, chcąc utrzymać najlepszych pracowników, rozbudowują pakiety świadczeń pozapłacowych. Oferta mniejszych firm nie jest tak atrakcyjna, jednak świadomość konieczności inwestowania w pracowników rośnie – mówi Maciej Hemmerling, branch director w Goldman Recruitment.

Jak wynika z Raportu płacowego 2019 firmy Goldman Recruitment, dyrektor ds. sprzedaży odpowiada za tworzenie długoterminowej polityki handlowej przedsiębiorstwa oraz nadzorowanie jej realizacji. Jego rola jest kluczowa, ponieważ od poziomu efektywności działu, którym zarządza, zależy rentowność całej organizacji, a co za tym idzie – również jej pozycja na rynku. Mediana jego wynagrodzeń wynosi 25 tys. zł. W Warszawie jest nieco wyższa – utrzymuje się na poziomie 28 tys. zł. Z kolei przeciętna premia na tym stanowisku to 15 – 50 proc. pensji.


Dyrektor ds. marketingu nadzoruje całość działań marketingowych prowadzonych w obrębie wszystkich linii produktów w portfolio firmy. Do jego zadań należy zarządzanie procesami w obszarach opracowywania strategii marketingowych, analizowania badań rynkowych i planowania budżetu dla swojego działu oraz nadzorowanie strategii materiałów promocyjnych. Mediana w jego przypadku wynosi 21,5 tys. zł, a w Warszawie – 23 tys. zł. Premie natomiast oscylują między 10 a 30 proc.


Brand manager to stanowisko o bardzo szerokim spektrum obowiązków uzależnionych od potrzeb danej firmy, a także stopnia doświadczenia kandydata. Zadaniem osób pracujących w działach marketingu jest opracowanie strategii i kampanii reklamowych dla swoich linii produktów. Brand manager opracowuje również szeroko rozumiane treści reklamowe oraz promocyjne, współtworzy strategię budowania przewagi konkurencyjnej, odpowiada za analizy rynkowe i przewidywanie trendów. Za swoją pracę co drugi brand manager dostaje więcej niż 12 tys. zł (w przypadku Warszawy mediana to 14 tys. zł). Jego premie sięgają od 10 do 20 proc.


Zadaniem trade marketing managera jest koordynacja działań marketingowych w punkcie sprzedaży. Trade Marketing Manager jest także koordynatorem konsumenckich programów lojalnościowych i działań motywacyjnych w obszarze sprzedaży i dystrybucji dla pracowników. Opracowuje strategię wejścia na rynek, przeprowadza szkolenia dla działu handlowego, który to ostatecznie będzie sprzedawał dany produkt czy usługę. Mediana na tym stanowisku w Warszawie wynosi 14,5 tys. zł i 13 tys. zł w przypadku reszty Polski. Premie natomiast kształtują się na poziomie 10 – 20 proc.


Key account manager (inaczej kierownik ds. kluczowych klientów) to osoba zarządzająca procesem sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez daną firmę. Do głównych zadań na tym stanowisku należy nawiązywanie, utrzymywanie oraz ciągłe rozwijanie relacji handlowych ze strategicznymi dla firmy partnerami biznesowymi. 13 tys. zł to mediana dla Warszawy, a 11,5 tys. - dla reszty Polski.


Stanowisko przedstawiciela handlowego jest podstawowym, ale jednocześnie jednym z najważniejszych stanowisk w dziale sprzedaży każdego przedsiębiorstwa. Do kluczowych zadań na tym stanowisku należą pozyskiwanie klientów, utrzymywanie relacji z obecnymi oraz sprzedaż produktów firmy na terenie podległego rejonu. Mediana handlowców wynosi 4,7 tys. zł, jeśli chodzi o warszawski rynek oraz 4,2 tys. zł w przypadku reszty Polski. Premie sięgają od 15 do 30 proc.

*W opracowaniu zostały wykorzystane dane z ponad 10 tys. spotkań i rozmów telefonicznych
przeprowadzonych z kandydatami przez konsultantów Goldman Recruitment w 2018 roku. Podane kwoty są wynagrodzeniami brutto miesięcznie bez uwzględnienia premii.

 www.pulshr.pl | 26-02-2020 05:44:54