Oto największe wyzwania w sektorze nowoczesnych usług biznesowych


PropertyNews.pl - 21 maj 2019 13:51


Branża BPO/SSC w Polsce nieustannie rośnie. Eksperci szacują, że w 2020 roku zatrudnienie przekroczy tu poziom 340 tys. miejsc pracy. Z jakimi wyzwaniami mierzy się sektor? Czy nadejdzie era robotów? Jak rozwiązać problemy związane z rynkiem kadr? O tym dyskutowano podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2019 i sesji tematycznej „Największe wyzwania dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce”.

Sektor BPO w Polsce to niemal 20 lat nieustannego rozwoju. - Trendy w sektorze BPO dotyczą trzech sektorów: rynku pracy, technologii i organizacji – mówi Radosław Malik, kierownik, Podyplomowe Studia Nowoczesne Usługi Biznesowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

- Zauważam bardzo dynamiczny wzrost branży BPO. Dziś w tym sektorze pracuje ponad 300 tys. osób, co oznacza, że przez ostatnie cztery lata liczba pracowników niemal się podwoiła. To logiczne: za wzrostem branży musi iść wzrost liczby pracowników. Za ludźmi z kolei idą kolejne zmiany i problemy, m.in. dostępność odpowiednich kadr – wyjaśnia Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy, Polski Instytut Ekonomiczny i podkreśla, że bardzo często sektor BPO jest charakteryzowany jak ten, który ma bardzo duże nasycenie kapitału międzynarodowego.

- W związku z tym zatrudnienie też ma charakter zagraniczny, dwukierunkowy – ze Wschodu i z Europy Zachodniej, również z krajów, gdzie pojawiają się problemy kadrowe – dodaje ekspert.

Nina Twardowska, prezes Impel Business Solutions, wskazuje na kilka aspektów, które charakteryzują branżę BPO/SSC w Polsce.

– W nowoczesnych usługach dominuje robotyzacja i automatyzacja. Kolejnym elementem, który się pojawia, to elastyczność. Jednak przez lata pojęcie to nieco się zmieniło – nie chodzi już tylko o elastyczne miejsce pracy czy flexi-ofertę benefitową dla pracowników, ale również o elastyczne podejście do klienta - wyjaśnia.

Jak dodaje, produkt końcowy musi się zmieniać, być dostosowywany do oczekiwań klienta i pod niego spersonalizowany. Podkreśla, że zmiana spotkała również formę raportowania.

– W raportach pojawiają się interpretacje, a nie tylko suche tabele. Musimy mieć zdolność wdrażania zmiany w relacji do klienta. Jeszcze innym elementem, który zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę w sektorze BPO, jest zdolność rozwiązywania problemów – mówi prezes Impel Business Solutions.

Branża BPO to także ciągłe rewolucje technologiczne. Czy faktycznie mobilność i możliwość pracy zdalnej z każdego miejsca na świecie to same plusy? Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.www.pulshr.pl | 30-09-2020 08:21:07