Zatrudnienie cudzoziemców do zmiany? Stanisław Szwed nie pozostawia złudzeń


Katarzyna Domagała-Szymonek - 22 maj 2019 12:00


Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców – taki apel coraz głośniej wybrzmiewa od pracodawców. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, odpowiedzialny za rynek pracy, rozwiewa wątpliwości. Pracodawcy w tej kwestii na wiele liczyć nie mogą.

Bez napływu pracowników z innych krajów w ostatnich kilku latach (w skali około 1,5 mln osób) PKB Polski byłby o około 10 proc. niższy niż jest obecnie, z niesłychanie negatywnymi skutkami dla stanu i stabilności finansów państwa - przekonują przedstawiciele Business Centre Club. I wskazują 25 rekomendacji i zaleceń, których wprowadzenie może ułatwić i usprawnić legalizację pobytu oraz pracy cudzoziemców w Polsce. To m.in. wpisanie na listę państw objętych uproszczoną procedurą legislacyjną w kwestii zatrudniania cudzoziemców kolejnych krajów.

O to, czy jest na to szansa w najbliższym czasie zapytaliśmy wiceministra Szweda. Dobrych wiadomości dla pracodawców nie mamy. 

– W tej chwili z naszej strony nie ma propozycji, by rozszerzyć listę (znajduje się na niej 6 państw) na normalnych zasadach. Bardziej zależy nam na tym, aby w pozostałych krajach ułatwić procedury zatrudniania, co dotyczy się między innymi otrzymywania wiz – mówi Stanisław Szwed.

Jak zaznacza, bardzo istotny jest w tej kwestii temat bezpieczeństwa. – Polska stanowi granicę strefy Schengen. Tych sześć państw, które znalazły się na liście, nie zostało wybranych przypadkowo. Znajdują się najbliżej naszej granicy, ale też są nam bliskie kulturowo – mówi wiceminister.  

Więcej relacji z debat i spotkań, jakie odbyły się podczas trzech dni Europejskiego Kongresu Gospodarczego, znajdziecie tutaj.www.pulshr.pl | 09-07-2020 12:28:07