Early Warning Europe w rozkwicie. Kryzys w firmach mniej straszny


GP - 20 maj 2019 17:25


Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że działa inicjatywa Early Warning Europe to projekt oferujący firmom pomoc w obliczu kryzysu.

Jak przekonuje w komunikacie PARP już blisko 600 firm zdecydowało się skorzystać z pomocy oferowanej w ramach Early Warning Europe (EWE).

O wsparcie w ramach EWE mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu.

PARP podkreśla, że oferuje potrzebującym wsparcia firmom konsultantów, mentorów oraz doradców w temacie restrukturyzacji. Ci skupieni w ramach projektu EWE w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, zażegnać ryzyku porażki i uporać się z konsekwencjami trudnej sytuacji biznesowej.

Pomoc świadczona przez konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning jest nieodpłatna i może objąć następujące etapy:

Projekt Early Warning Europe będzie realizowany do 30 listopada 2019 r.www.pulshr.pl | 26-02-2020 04:37:31