Pensje niań w górę. To najwyższa stawka od 2013 roku


KDS - 16 maj 2019 18:07


W 2018 roku stawka godzinowa niań w Polsce wynosiła średnio 12,73 zł netto (wzrost o 1,65 zł w stosunku do 2017 roku). Jest to najwyższy wzrost - w ujęciu rok do roku - od 2013 roku.

Oferowana nianiom stawka za godzinę pracy w 2018 roku jest najwyższą od 2013 roku (w stosunku do roku poprzedniego). Rok i dwa lata wcześniej kwota ta wynosiła 11,08 zł, w 2015 roku było to 10,29, w 2014 roku 9,84 a w 2013 roku 9,36 zł. Autorzy badania wskazują również, że różnica w stawce niań i stawce minimalnej jest największa. Podkreślają, że zmiany w stawce godzinowej opiekunek są zbieżne ze wzrostem minimalnej stawki godzinowej w Polsce.

Warto przypomnieć, że przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w Polsce w minionych 4 latach o niemal 700 zł, a w samym tylko 2018 r. o 300 zł - do poziomu 4 585 zł. Jak podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w ostatnich latach dynamicznie rosła też płaca minimalna brutto. Wynosi ona w tym roku 2 250 zł, tj. o 500 zł więcej niż w roku 2015. Oznacza to wzrost płacy minimalnej w tym okresie o 28 proc., czyli znacznie więcej niż w poprzednich latach.

Raport Niania.pl wskazuje również, że największe szanse na znalezienie niani dla swojego dziecka mają mieszkańcy dużych miast. To tam na portalu zgłasza się najwięcej osób chcących pracować w tym zawodzie. Oferty z największych miast w województwie stanowią znaczną część wszystkich ofert z danego województwa.

- Nie jest to niczym dziwnym. W miastach bardzo często mieszkają migranci z innych regionów, którzy nie mogą liczyć na pomoc najbliższych w opiece nad dziećmi. Trudniej też o miejsce w żłobku, klubie dziecięcym czy przedszkolu - mówi Monika Perkowska, ambasadorka Niania.pl, psycholog i terapeuta dzieci i młodzieży.www.pulshr.pl | 06-12-2019 16:49:42