Pracownicze Plany Kapitałowe szansą na dobrą emeryturę?


Bogdan Bugdalski - 14 maj 2019 11:25


Bez zwiększenia składki emerytalnej nie powiększymy emerytury - mówi Rafał Benecki, dyrektor biura analiz makroekonomicznych w ING Banku Śląskim.

Rafał Benecki, dyrektor biura analiz makroekonomicznych w ING Banku Śląskim, przedstawił badania ING, z których wynika, że Polacy, mimo deklaracji, nie oszczędzają na emeryturę.

- Bez zwiększenia składki emerytalnej nie powiększymy emerytury. Ta składka powinna rosnąć wraz ze wzrostem zamożności naszego społeczeństwa. Powinno się to dziać kosztem obciążeń podatkowych - powiedział

Jak podał, przeciętne oszczędności klientów banku w momencie przechodzenia na emeryturę to zaledwie 13 tys. zł. A to i tak więcej niż średnia dla całego kraju. Powód? Badania pokazują, że zachęty do oszczędzania niewiele dają, zwłaszcza gdy nie mamy na to pieniędzy.

Stąd stale konieczna jest dyskusja na temat sposobów oszczędzania..

Artykuł powstał podczas panelu "Pracownicze Plany Kapitałowe" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.www.pulshr.pl | 03-06-2020 01:50:09