Będzie zakaz strajku dla nauczycieli? Petycja już w Sejmie


KDS - 6 maj 2019 20:28


Do Sejmu trafiła petycja, której autor wnioskuje o lepsze zabezpieczenie praw uczniów. Miałoby ono polegać na wyłączenia prawa pracowników oświaty do strajku w przypadku, gdyby skutkował on naruszeniem prawa uczniów do opieki i nauki.

Złożenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wyłączenia prawa pracowników oświaty do strajku w przypadku, gdyby skutkował on naruszeniem prawa uczniów do opieki i nauki, to pokłosie zawieszonego pod koniec kwietnia strajku nauczycieli. 

- W mojej opinii, strajk, który powoduje brak możliwości opieki oraz nauki, a tym bardziej brak możliwości przeprowadzenia obowiązkowych egzaminów, stoi w sprzeczności z art. 70 Konstytucji RP - wyjaśnia autor dokumentu, który pojawił się na stronie internetowej Sejmu RP.

Dlatego - jak wyjaśnia - posłowie powinni rozważyć możliwość wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących organizowania i przeprowadzania strajków.

- W interesie publicznym, a w szczególności w interesie uczniów, wnoszę o zmianę art. 19. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w taki sposób, aby wyłączyć prawo do strajku w odniesieniu do pracowników oświaty, jeśli miałoby to spowodować naruszenie prawa uczniów do opieki i nauki. Wnoszę o szczególne uwzględnienie zakazu strajku, jeśli miałoby to naruszyć przebieg obowiązkowych egzaminów - pisze autor petycji, który nie wraził zgody na opublikowanie swoich danych.

Strajk w szkołach rozpoczął się 8 kwietnia. Po 17 dniach Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych zdecydowały o zawieszeniu go. - Dajemy rządowi czas do września. Oczekujemy od rządu i premiera konkretnych rozwiązań. Oczekujemy męskiej postawy, która odpowie na postulaty 500 tys. nauczycieli i milionów rodziców - mówił Sławomir Broniarz, szef ZNP.

Na początku strajku nauczyciele walczyli o 1000 zł podwyżki, w toku negocjacji ich postulaty zostały zbite do dwóch transz podwyżek - każda po 15 proc. Na to nie chciał przystać rząd, który zaproponował własne rozwiązania. Porozumienie z nim podpisała jedynie NSZZ Solidarność.

Termin strajku zbiegł się z organizacją egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego. By udało się go przeprowadzić bez większych problemów, rząd wprowadził zmiany w prawie.

Teraz petycja trafi pod obrady sejmowej komisji ds. petycji. www.pulshr.pl | 27-09-2020 16:45:34