Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z unijnym dofinansowaniem


Infodent24.pl/KDS - 2 maj 2019 8:35


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzyma ponad 9 mln zł wsparcia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni.

Wsparcie ma wpłynąć m.in. na poprawę jakości oferty edukacyjnej UMB, szkolenia dla kadry dydaktycznej i studentów.

Nagrodzony doinwestowaniem projekt to: "Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym". Jego wartość wynosi 9,3 mln zł. Celem projektu jest dostosowanie programów studiów kierunków lekarsko -dentystycznego i technik dentystycznych do potrzeb gospodarki i społeczeństwa.

Sposobem na realizację celu ma być cyfryzacja i wprowadzenie nowych metod nauczania takich jak: skanowanie wewnątrzustne, projektowanie uśmiechu z wykorzystaniem technik cyfrowych, planowanie zabiegów chirurgicznych z zastosowaniem oprogramowania komputerowego, wykonawstwo uzupełnień protetycznych w technologii drukowania 3D.

Ponadto od 1 października 2019 ma ruszyć nowy kierunek - higiena stomatologiczna.

Więcej przeczytasz tutaj.www.pulshr.pl | 16-09-2019 22:33:34