Tomasz Kowalski p.o. prezesa zarządu Deutsche Bank Polska


KDS - 30 kwi 2019 12:33


Z dniem 1 maja 2019 roku, Tomasz Kowalski obejmie stanowisko p.o. prezesa zarządu Deutsche Bank Polska. Zmiana ta spowodowana jest zakończeniem wieloletniego pełnienia tej funkcji przez dotychczasowego prezesa zarządu, dr. hab. Krzysztofa Kalickiego, który pod koniec maja dołączy do Rady Nadzorczej.

Tomasz Kowalski związany jest z Grupą Deutsche Bank w Polsce od 2004 roku. Jako członek zarządu Deutsche Bank Polska, a wcześniej Deutsche Bank PBC oraz chief operating officer był odpowiedzialny za zarząd.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Clemson University w Stanach Zjednoczonych. Ukończył także studia podyplomowe na uniwersytecie w Wisconsin. Z bankowością związany od 1993 roku. W latach 1993-1995 zatrudniony był w departamencie pożyczek Polish-American Small Business Credit Corporation, a w latach 1995-2003 związany z Bankiem PPA, późniejszym Fortis Bank Polska. W tym czasie pełnił funkcję dyrektora regionu ds. sprzedaży, uczestnicząc także w pracach komitetów kredytowych, komitetu sterującego oraz ALCO.

W latach 2002-2003 był zastępcą dyrektora pionu obsługi małych przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych Fortis Bank Polska. W roku 2004 kierował projektem wprowadzenia do oferty usług dla przedsiębiorstw Lukas Bank. W roku 2004 dołączył do Grupy Deutsche Bank odpowiadając za szereg kluczowych projektów zarówno w obszarze sprzedaży, jak i strategii. zanie departamentami operacyjnymi i administracyjnymi. Odegrał też kluczową rolę w wielu projektach strategicznych, tworząc sieć oddziałów, budując relacje z Klientami i Partnerami Biznesowymi Banku oraz współpracując z instytucjami nadzorczymi. Z dniem 1 maja 2019 r. obejmie funkcje p.o. Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. oraz Szefa Grupy Deutsche Bank w Polsce.

Dotychczasowy prezes dr. hab. Krzysztof Kalicki, na czele banku stał nieprzerwanie od 2003 roku. Z Deutsche Bank Polska związany jest od 1998 roku. Wykładowca uniwersytecki, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, wiceprezes zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W latach dziewięćdziesiątych w Ministerstwie Finansów pełnił kolejno funkcje: doradcy Ministra Finansów, dyrektora Departamentu Zagranicznego, a następnie sekretarza stanu, I zastępcy Ministra Finansów. Zanim podjął pracę w Deutsche Bank, sprawował stanowisko wiceprezesa zarządu banku Pekao.

Nowy skład Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.:
Tomasz Kowalski – pełniący obowiązki prezesa zarządu
Magdalena Rogalska – członek zarządu
Zbigniew Bętkowski – członek zarządu
Piotr Gemra – członek zarządu
Piotr Pawłowski – członek zarząduwww.pulshr.pl | 20-02-2020 16:30:49