Eurostat: stopa bezrobocia w marcu wyniosła 3,4 proc.


PAP/KDS - 30 kwi 2019 11:37


Eurostat opublikował najnowsze dane dot. stopy bezrobocia w marcu. Polska, wraz z Węgrami, znalazła się na wysokim 4. miejscu wśród krajów UE o najniższym bezrobociu. Wg danych Eurostatu w marcu 2019 stopa bezrobocia wyniosła w naszym kraju 3,4 proc., czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,4 proc. Polska znalazła się wśród 5 krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem 3,4 proc.. Taką samą wartość osiągnęły także Węgry. W stosunku do lutego 2019 stopa bezrobocia spadła o 0,1 pkt proc. Natomiast w porównaniu do marca 2018 roku jest mniejsza o 0,4 pkt. proc. (wynosiła wtedy 3,8 proc.).

Zgodnie z szacunkami Eurostatu liczba osób bezrobotnych w Polsce w marcu br. wyniosła 580 tys. wobec 593 tys. miesiąc wcześniej. W 2018 roku w marcu było to 652 tys. osób.

Najniższą stopę bezrobocia we wszystkich krajach UE odnotowano w Czechach (1,9 proc.), Niemczech (3,2 proc.) oraz w Holandii (3,3 proc.). Najwyższą natomiast zaobserwowano w Grecji (18,5 proc. - dane za styczeń 2019 r.), oraz w Hiszpanii (14 proc.).

Z kolei z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na koniec marca liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 986 tys. To o 30,7 tys. mniej niż miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9 proc. i w porównaniu do marca 2018 spadła o 0,7 punktu procentowego.www.pulshr.pl | 17-02-2020 13:54:58