RODO po nowemu. Pracodawców czekają zmiany


PAP/KDS - 29 kwi 2019 15:52


Pracodawcy i pracownicy powinni przygotować się na zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych. W sobotę 4 maja w życie wejdzie pakiet zmian legislacyjnych, w pełni dostosowujących polskie regulacje do wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

- Polska jest jednym z pierwszych krajów w Unii Europejskiej, który zdołał w pełni dostosować krajowe ramy prawne do zapisów rozporządzenia. To sukces, który zdołaliśmy osiągnąć dzięki ścisłej współpracy resortu cyfryzacji ze wszystkimi uczestnikami procesu legislacyjnego (...), jak i dzięki szerokim konsultacjom społecznym - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Ustawa zmienia również część zapisów Kodeksu pracy, chroniąc pracowników przed zbędnym - w świetle wykonywanych przez nich zadań - monitoringiem, oraz dając im prawo do odmowy podania informacji, które nie są niezbędne z punktu widzenia określonych w umowie o pracę obowiązków.

Czytaj więcej: RODO w firmach nadal nastręcza problemów

Obywatel ma mieć również zagwarantowane pełne prawo do informacji o tym, kto jest administratorem jego danych oraz jakim podmiotom jego dane są powierzane i jaki jest zakres przetwarzania danych. Z kolei próby wyłudzeń czy wymuszenia zamówienia zbędnej usługi związanej z RODO będą traktowane jako groźba bezprawna i tym samym bezwzględnie karane.

- Przepisy tworzyliśmy z myślą o doprecyzowaniu wielu obszarów codziennej praktyki biznesowej. Doprowadzenie polskich przepisów do pełnej zgodności z zapisami RODO było jednym z największych wyzwań legislacyjnych, z jakim zmierzyła się Polska od czasów wstąpienia do Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że przyjęty przez nas przy tej okazji model współtworzenia prawa z udziałem tych, na których funkcjonowanie ma ono bezpośredni wpływ na trwałe wejdzie do standardów legislacyjnych w Polsce - ocenił wiceminister cyfryzacji Karol Okoński.

Więcej informacji o zmianach, jakie zakłada nowelizacja przepisów RODO, co w praktyce oznaczają one dla pracodawców, znajdziecie na stronach PulsHR.pl w sobotę 4 maja.www.pulshr.pl | 26-01-2020 13:34:10