Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie inwestuje. Skorzysta 100 studentów


KDS - 26 kwi 2019 16:46


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie wzbogaci się o nowe inwestycje. W piątek (26 kwietnia) wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz rektor uczelni Jan Kuriata podpisali umowę o dofinansowaniu budowy nowej hali sportowej, nowej sali audytoryjnej oraz zagospodarowania na nowo terenu i zakupu nowego sprzętu.

Pierwsi studenci z nowych obiektów mają korzystać już we wrześniu 2020 roku. W sumie projekt zakłada budowę nowej hali sportowej wraz z łącznikiem, przebudowę istniejącej sali gimnastycznej na aulę audytoryjną, zagospodarowanie terenu oraz zakup sprzętu. Całość ma przede wszystkim poprawić jakość praktycznej nauki na obecnie funkcjonujących wydziałach oraz zachęcić do jej rozpoczęcia na planowanych do uruchomienia kierunkach.

Inwestycja będzie realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Skorzysta z niej blisko 100 studentów z kierunków: fizjoterapia, ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo.

Na poprawę warunków kształcenia koszalińska PWSZ wyda 13 mln zł. 85 proc. kosztów przedsięwzięcia pokryje unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. To w sumie 11 mln zł.

Projekt będzie realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych”.www.pulshr.pl | 02-07-2020 23:38:24