Udział niepełnosprawnych w rynku pracy wynosi ok. 10 proc.


PAP/KM - 24 kwi 2019 14:26


Udział niepełnosprawnych w rynku pracy wynosi ok. 10 proc. W ostatnich trzech latach rządu PiS jest wzrost, ale nie na tyle duży, abyśmy mogli mówić, że jest przełom – powiedział w Rzeszowie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Szwed wziął udział w Rzeszowie w konferencji "Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. W 100-lecie powstania publicznych służb zatrudnienia", w której uczestniczyli przedstawiciele m.in. urzędów pracy z czterech województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Na konferencji prasowej minister podkreślił, że rynek osób niepełnosprawnych jest trudny.

- Ten rynek się poprawia w ostatnich latach, ale tych potrzeb jest wciąż dużo. Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy powoduje, że jest większa chęć pracodawców zatrudnienia osób niepełnosprawnych - stwierdził.

Z danych, które przedstawił Szwed wynika, że udział osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynosi ok. 10 proc. .

Zdaniem wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej rząd oferuje coraz więcej programów, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Wymienił m.in. fundusz "Za życiem", Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i program Dostępność Plus.

- Za tymi programami idzie też coraz więcej pieniędzy. Dlatego zależy nam, aby docierać do osób niepełnosprawnych, aby korzystali z tych środków - mówił.

Wiceminister podkreślił, że rząd "będzie się cieszył" z każdego wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przyznał, że w kraju mamy duże zaległości, jeśli chodzi o aktywizację tej grupy społecznej.

- Ta sytuacja się zmienia, bo mamy zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, są programy i jest więcej pieniędzy. Osoby niepełnosprawne mają łatwiej teraz na rynku pracy, choć nam jeszcze daleko do standardów, na których by nam zależało, że większość osób niepełnosprawnych ma zatrudnienie czy korzysta z innych form wsparcia - zaznaczył.

Szwed powiedział, że rząd przeznaczy w tym roku na osoby niepełnosprawne w sumie ok. 4 mld zł. Dodatkowe ponad 3,2 mld zł będzie miał do dyspozycji PFRON, który wesprze przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne.www.pulshr.pl | 09-07-2020 04:04:29