Rusza projekt "Uniwersytet Sukcesu". Dziewczyny z domów dziecka mogą zdobyć dobrą pracę


jk - 24 kwi 2019 16:20


Wraz z początkiem wakacji wystartuje ogólnopolski projekt edukacyjno-zawodowy „Uniwersytet Sukcesu”, organizowany przez Fundację Digital University. Jego celem będzie wsparcie podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wejściu na rynek pracy.

Nastolatkowie z domów dziecka wchodząc w dorosłość zderzają się z trudną rzeczywistością. Jak pokazał raport Najwyższej Izby Kontroli, wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć, dotyczą znalezienia miejsca zamieszkania czy pracy.

Spośród próby blisko tysiąca wychowanków, którzy podjęli próbę usamodzielnienia, prawie jedna czwarta korzystała ze świadczeń pomocy społecznej, a 31 proc. zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy. Jednocześnie 14 proc. przerwało proces usamodzielnienia. Raport NIK wykazał, że obecny system wsparcia oferuje jedynie doraźnie i minimalne wsparcie. Niezbędna jest pomoc chociażby w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych i podjęciu zatrudnienia.

Na przełomie 2018/2019 roku na zlecenie Fundacji Digital University zostało zrealizowane „Badanie społeczne nt. realnych oczekiwań przyszłych uczestniczek rekrutowanych w ramach projektu, mającego podnieść szanse edukacyjne dziewcząt z domów dziecka w wieku 17-19 lat”. Zdecydowana większość dziewczyn biorących udział w badaniu nie ma sprecyzowanych planów związanych z przyszłą pracą. Wszystkie badane są zgodne, że udział w kursach zawodowych jest ważny i że warto w nich uczestniczyć. Rozwój nowych umiejętności, zdobycie wiedzy, poznanie nowych osób, łączenie teorii z praktyką - to argumenty za kursami zawodowymi, które przytaczają.

"Uniwersytet Sukcesu"

Tak zrodził się pomysł na zorganizowanie ogólnopolskiego projektu edukacyjno-zawodowego „Uniwersytet Sukcesu”, organizowanego przez Fundację Digital University. W tej chwili w ponad 1100 domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Polsce mieszka około 17 tys. dzieci i nastolatków.

- Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, jak trudny, ale też jak bardzo potrzebny jest ten projekt. Wychowankowie domów dziecka bardzo często po osiągnięciu pełnoletności są pozostawieni sami sobie, znacznie trudniej niż innym dzieciom jest im także zdobyć wykształcenie. Nasz cel jest prosty – pomoc najbardziej uzdolnionym i chętnym do nauki dziewczętom – mówi Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University. - Skala potrzeb jest ogromna, ale wraz z naszymi partnerami zrobimy wszystko, by tym dziewczętom pomóc - dodaje.

Rekrutacja do projektu ruszyła pod koniec marca. Do tej pory zgłosiło się 60 chętnych dziewczyn, które mieszkają w domach dziecka albo są pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Blogerka, youtuberka czy programistka?

Projekt został podzielony na kilka etapów. Pierwszy z nich będą stanowiły tygodniowe obozy w wybranych miastach Polski, podczas których wychowanki domów dziecka wezmą udział w szkoleniach z zakresu nowoczesnych technologii. Uczestniczki będą mogły wybrać ścieżkę kształcenia. Organizator przewidział dla nich trzy zróżnicowane pod względem stopnia trudności warsztaty - „Akademię blogerki”, „Akademię youtuberki” oraz „Akademię programistki”.

- Uznaliśmy, że właśnie te kierunki mogą okazać się najbardziej interesujące dla młodych dziewcząt, dla których świat internetu i mediów społecznościowych jest środowiskiem naturalnym – mówi Elżbieta Wojciechowska, dyrektor programowa Fundacji Digital University.

Bardzo ważnym elementem projektu jest wyposażenie uczestniczek w podstawowe kompetencje potrzebne do wejścia na rynek pracy. Uczestniczki w czasie całego programu otrzymają także wsparcie mentorskie oraz wezmą udział w warsztatach doradztwa zawodowego, podstaw prawa oraz cyklu szkoleń miękkich.

Na drugi etap będą składać się kilkudniowe spotkania motywacyjne z przedstawicielami firm partnerskich, wśród których znalazły się takie organizacje jak Nationale-Nederlanden, Google, Facebook czy Dentsu Aegis Network. 

- Decyzję o tym, żeby wziąć udział w projekcie podjęliśmy bez wahania. Chcemy pomóc tym dziewczętom, które zasługują na dobry start w dorosłe życie. Ich dotychczasowe doświadczenia zazwyczaj są bardzo trudne, z drugiej strony jest to grupa młodych, ambitnych dziewcząt, które chcą wiele osiągnąć. Chcemy mieć choć mały udział w tym, by odmienić ich los i wzmocnić ich kompetencje zarówno w zakresie nowych technologii, jak również umiejętności miękkich – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektor komunikacji korporacyjnej Nationale-Nederlanden.www.pulshr.pl | 22-02-2020 23:33:29