Nadciąga srebrne tsunami. Pracodawcy przed nowym wyzwaniem


jk - 16 kwi 2019 20:00


Niedostosowanie rynku do dużej grupy pracowników 55+ to poważne straty dla polskiej gospodarki. Jak natomiast podaje GUS, wśród osób między 50. a 64. rokiem życia zaledwie co trzecia jest aktywna zawodowo.

Jak podaje GUS, na polskim rynku pracy aktywnych zawodowo pozostaje 34 proc. osób między 50 a 64. rokiem życia. Liczba ta jednak z roku na rok się zwiększa.

- Na rynku pracy spotykają się obecnie cztery zupełnie różne pokolenia. Z jednej strony milenialsi i pokolenie Z, czyli najmłodsi pracownicy. Przebojowi, otwarci na wyzwania i szukający w miejscu pracy przede wszystkim możliwości rozwoju. Z drugiej tzw. baby boomersi i pokolenie X, ceniący sobie stabilizację i pewność zatrudnienia. Przed pracodawcą trudna droga – w jaki sposób pogodzić interesy różnych grup, by potencjał wszystkich pracowników został w pełni wykorzystany – mówi Jolanta Samul-Kowalska, managing director w Morgan Philips Group Polska.

W branży HR coraz częściej mówi się o zjawisku silver tsunami – obecności doświadczonych pracowników, którzy podczas swojej zawodowej ścieżki znaleźli się w różnych sytuacjach, które ukształtowały ich podejście do pracy - w tym dwucyfrowego bezrobocia, kiedy o etat musieli rywalizować z 10 innymi kandydatami, a utrzymanie zatrudnienia było priorytetem. Przełożyło się to na szereg umiejętności: efektywne zarządzanie swoim czasem, odnajdowanie się w stresowych sytuacjach, rozwiązywanie konfliktów. Z tymi kwestiami często radzą sobie lepiej niż młodsze pokolenia. Wykazują się również większą lojalnością wobec pracodawcy, ponieważ w przeciwieństwie do młodszych pracowników nie czują konieczności nieustannego poszukiwania nowych wyzwań.

Korzyści dla polskiej gospodarki

Polska zajmuje 30. miejsce w rankingu PwC „Golden Age Index”, oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w wieku powyżej 55 lat.  Niedostosowanie rynku do tej grupy pracowników to poważne straty dla polskiej gospodarki.

- Według raportu PwC Golden Age Index zwiększenie poziomu zatrudnienia dojrzałych pracowników do poziomu takich krajów jak Niemcy, Wielka Brytania czy Szwecja (powyżej 40 proc.) przyniosłoby w długoterminowej perspektywie wzrost PKB aż o maksymalnie 66 mld dolarów. Na razie brak skutecznych programów wieloźródłowej aktywizacji tej grupy zawodowej, jednak pracodawcy powinni uważnie przyjrzeć się korzyściom wynikającym z zatrudniania różnorodnej wiekowo kadry – dodaje Samul-Kowalska.

Jedną z mniej spodziewanych przewag ludzi w wieku 50+ jest ich elastyczność (Fot. Shutterstock) Jedną z mniej spodziewanych przewag ludzi w wieku 50+ jest ich elastyczność (Fot. Shutterstock)

Najlepsze zawody dla osób 50 plus

Warto jednak podkreślić, że pracodawcy nie odwracają się od pracowników 55+. Coraz częściej zatrudniają osoby dojrzałe zawodowo, choć nie odnajdą się oni we wszystkich strukturach.

- Bardzo popularne SSC to rynek młodego pokolenia, posługującego się biegle językiem angielskim i innym językiem obcym, gotowego na długotrwałe wyjazdy szkoleniowe i projektowe. Starsi pracownicy najczęściej uczyli się rosyjskiego, są też na innym etapie jeśli chodzi o życie rodzinne i niechętnie widzą przeprowadzki - wyjaśnia Samul-Kowalska. - Natomiast są wartościowymi pracownikami w stabilnych obszarach produkcji i IT. Są również dobrze postrzegani na stanowiskach związanych z obsługą klienta - dodaje.

Zawody, w których można wykorzystać zalety pokolenia „baby boomers”, to między innymi te związane z kontaktem z ludźmi i obsługą klienta. Pracownicy 50 plus cechują się większą wiarygodnością, a ich umiejętność łagodzenia konfliktów jest mile widziana między innymi w windykacji i w działach reklamacji. Sprawdzają się jako mediatorzy przy ustalaniu treści umów, tworzeniu i realizowaniu projektów inwestycyjnych czy biznesowych.

Ponadto, na rynku stale poszukiwani są wysokiej klasy specjaliści, z długoletnią karierą zawodową - na przykład inżynierowie.

- Pracodawcy coraz częściej postrzegają doświadczenie życiowe i dojrzałe podejście biznesowe starszych pracowników, jako przewagę konkurencyjną, którą wykorzystują tworząc zespoły projektowe lub prowadząc programy mentoringowe - podsumowuje Artur Skiba, prezes firmy Antal. - Zatrudnianie pracowników powyżej 50. roku życia niekoniecznie musi być postrzegane jako kompromis na trudnym rynku pracy. Może być wartością dla firm, które zechcą czerpać z różnorodności pokoleniowej - dodaje.

Nieoczywiste zalety pokolenia 55+

Jedną z mniej spodziewanych przewag ludzi w wieku 50+ jest ich elastyczność.

- Młodzi są elastyczni tylko do pewnego etapu. Następnie pojawiają się dzieci i mniej im się uśmiecha pracowanie po nocach, muszą częściej brać zwolnienia, nie chcą również zostawać po godzinach. Z kolei osoby powyżej 50. roku życia, nawet jeśli wciąż mieszkają z dziećmi, to są one już dorosłe – wyjaśnia Anna Wicha, dyrektor zarządzająca Adecco Poland. - Tym samym jeśli zatrudnienie wiąże się z pracą w mniej stabilnych godzinach, dojrzały pracownik może być znacznie lepszym wyborem.

Inną zaletą zatrudniania osób w tym wieku jest ich odpowiedzialność i lojalność.

- Choć mamy w Polsce rynek pracownika, tej grupie wciąż jest trudniej znaleźć pracę. Dlatego nie chcą zawieść zaufania, którym zostają obdarzeni. Co więcej, dla ludzi w tym wieku lojalność wobec pracodawcy wciąż jest wartością – mówi Anna Wicha. - Nie bez znaczenia jest również życiowe doświadczenie. Ludzie ci czują się bardziej odpowiedzialni za pracę i często wiedzą, że niektóre zachowania są po prostu nieakceptowalne, podczas gdy młodzi takiego wyczucia mogą jeszcze nie mieć – wskazuje ekspertka.

Coraz częściej zatrudniają osoby dojrzałe zawodowo, choć nie odnajdą się oni we wszystkich strukturach. (Fot. Fotolia) Coraz częściej zatrudniają osoby dojrzałe zawodowo, choć nie odnajdą się oni we wszystkich strukturach. (Fot. Fotolia)

Warunki pracy dla doświadczonych pracowników

Z analizy Hays Poland wynika, że doświadczonym pracownikom - szczególnie w dobie rynku pracownika - trzeba zapewnić satysfakcjonujące warunki pracy. W ten sposób nie tylko uda nam się rozwinąć ich potencjał, ale - co ważne - nie uleci on do konkurencji. 

- Jeśli chodzi o świadczenia dodatkowe, to dojrzali pracownicy dość spójnie wskazują te najważniejsze z ich punktu widzenia perspektywy. Na pierwszym miejscu pojawia się praca elastyczna, rozumiana najczęściej jako praca w niepełnym wymiarze etatu. Kolejne miejsca zajmuje prywatna opieka medyczna, samochód służbowy (dla części stanowisk) oraz dodatkowe dni urlopowe, program emerytalny i ubezpieczenie na życie – wymienia Agnieszka Czarnecka, HR consultancy manager w Hays Poland.

Podobną opinię na temat preferencji pracowników 55+ potwierdzają pracodawcy, m.in. firmy z branży call center.

- Pracownicy Transcom, którzy ukończyli 50. rok życia, chętnie korzystają z gwarantowanych przez nas pakietów prywatnej opieki medycznej. Dużą popularnością cieszy się również system kafeteryjny MyBenefit, który umożliwia zakupy w sieci sklepów w korzystnych cenach – mówi Grzegorz Baran, contact center manager w Transcom.

Zauważa też, że dodatkowe świadczenia są dla tej grupy pracowników czynnikiem motywującym. Traktują je jako wartość dodaną, której wielu pracodawców po prostu nie oferuje.www.pulshr.pl | 31-05-2020 11:45:54