Świadectwo pracy po nowemu, w myśl RODO. MRPiPS zmienia wzory


GP - 9 kwi 2019 9:15


Rządowe Centrum Legislacji opublikowało proponowane zmiany w rozporządzeniu dotyczącym świadectwa pracy. MRPiPS chce zmian, by dostosować wzór świadectwa do RODO.

Projekt nowego rozporządzenia trafił do prac legislacyjnych rządu 8 kwietnia. Został tego dnia także skierowany do opiniowania. Znaczy to, że teraz swoje uwagi do propozycji rozporządzenia mogą zgłaszać organizacje pracodawców, związki zawodowe, Rada Dialogu Społecznego i inne podmioty pozarządowe.

W samej treści rozporządzenia zmienia się niewiele, poza de facto załącznikiem. Jest on wzorem świadectwa pracy. W uzasadnieniu projektu, które towarzyszy legislacji czytamy, dlaczego musi dojść do zmiany.

Czytaj też: RODO w firmach nadal nastręcza problemów

"Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (...) wynika z uchwalenia przez Sejm RP w dniu 21 lutego 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Praw o europejskie, które wymusiło zmiany ustawowe, i w konsekwencji zmiany we wzorach załączonych do nowelizowanego rozporządzenia, to oczywiście RODO.

Jak precyzuje uzasadnienie zmieniona w 2016 r. Ustawa o danych osobowych nakłada na pracodawców obowiązek stosowania się do nowego prawa przy wszystkich dokumentach dotyczących pracowników i kandydatów na różne stanowiska.

"Wobec tego konieczne jest dokonanie korekty pomocniczego wzoru świadectwa pracy, stanowiącego załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, dostosowującej treść tego wzoru do zakresu danych osobowych, których podania - od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. - pracodawca będzie żądał od pracownika i od osoby ubiegającej się o zatrudnienie."

Wzór, jeśli dokonane będą zmiany w rozporządzeniu, będzie wyglądał następująco:

(źródło: Rządowe Centrum Legislacji/legislacja.rcl.gov.pl) (źródło: Rządowe Centrum Legislacji/legislacja.rcl.gov.pl)

Projekt teraz czeka na uwagi i opinie strony społecznej. Trafi następnie na posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, by z prac tego ciała trafić na obrady Komitetów Społecznego i Ekonomicznego. W końcu propozycją zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów.

Jeśli w czasie tych prac nie będą podnoszone uwagi i proces przebiegnie bez zakłóceń nowelizacja rozporządzenia trafi do podpisu ministra i w końcu do ogłoszenia.www.pulshr.pl | 10-04-2020 21:16:59