Co czwarty pracownik biurowy pracuje w uporczywym stresie. A to wierzchołek góry lodowej


aw - 2 kwi 2019 20:00


Siedząca praca, patrzenie bez przerwy w monitor komputera, brak naturalnego światła i stresująca atmosfera to prosta droga do poważnych problemów zdrowotnych pracowników. Problem będą mieć też pracodawcy, jeśli zawczasu nie zadbają o profilaktykę, udogodnienia oraz zmiany nawyków, ale też zmiany organizacyjne w swoich firmach.

Działy HR organizacji rywalizują między sobą, próbując zrekrutować pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach do swoich firm. Kultura korporacyjna stale ewoluuje i dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się realiów. W chwili obecnej zaobserwować możemy transformację polskich biur, które z szarych openspejsów zmieniane są w designerskie przestrzenie oferujące znacznie więcej niż jedynie miejsce do pracy. Do firm wprowadzane są nowe rozwiązania systemowe w odpowiedzi na oczekiwania przedstawicieli najmłodszych pokoleń wkraczających na rynek pracy.

- Zmieniają się priorytety pracowników warunkujące chęć pracy w danej firmie i co ważne, rośnie ich świadomość zdrowotna. Kadra zarządzająca i działy HR znajdują się w konieczności opracowania strategii motywowania i retencji pracowników poprzez dokładne odpowiadanie na ich potrzeby. Dlatego obok kart sportowych i opieki medycznej, rośnie szybko nowy, silny trend wspierający dobrobyt i zrównoważone życie ludzi aktywnych zawodowo - komentuje Przemysław Jaczewski, General Manager HealthDesk i ekspert wellness.

- Jesteśmy świadkami momentu, w którym nurt wellness i well-being wychodzi z niszy i wkracza do mainstreamu rzeczywistości pracodawców w Polsce. Wraz z nim rośnie szereg inicjatyw wspierających zdrowie pracownika bez konieczności opuszczania przez niego miejsca pracy – od razu i na miejscu - dodaje.

Czytaj też: Zdrowie pracowników nabiera na znaczeniu wraz z trudnościami na rynku pracy

Firma HealthDesk przygotowała ciekawy raport na temat zdrowia pracowników biurowych w Polsce w latach 2017-2018. W publikacji zaprezentowano także przykłady najlepszych praktyk rynkowych.

Kiedy praca "boli"

Zdiagnozowana została strefa bólowa dotykająca górnych partii ciała u pracowników biurowych.

Ponad połowa zatrudnionych czuje dyskomfort bólowy szyi podczas wykonywanej pracy. Pracownicy wskazują również na ból takich części ciała jak łopatka (42,3 proc.), głowa (35 proc.) i barki (31,3 proc.). W dolnych partiach ciała pracownicy najczęściej skarżą się najczęściej na ból kości krzyżowej (51,5 proc.).

- Przebywając wiele godzin na siedząco i wykonując pracę biurową oraz dodając do tego pasywne formy odpoczynku po pracy, np. przed telewizorem, pracownik biurowy narażony jest na wiele dolegliwości zdrowotnych - nie tylko związanych z samym bólem pleców - komentuje Miłosz Rękawek, mgr fizjoterapii, dyrektor medyczny HealthDesk. 

Jak dodaje, jeśli firma dąży do wysokiej efektywności, to mądrym rozwiązaniem jest, by pomyślała o zdrowiu zatrudnionych nie tylko kiedy są już chorzy, ale skupiła się na prewencji i podtrzymaniu dobrego stanu zdrowia pracowników na co dzień. 

- Z pozytywnym odbiorem wśród pracowników Volkswagen Group Polska spotkała się organizacja relaksujących masaży biurowych. Takie sesje wykonywane są przez techników masażystów lub fizjoterapeutów. Forma jest o tyle wygodna, że masaż wykonywany jest na specjalnym krześle do masażu - mówi Agnieszka Dykiert, specjalista ds. marketingu personalnego w Volkswagen Group Polska.

Jak wyjaśnia  nie ma potrzeby, aby pracownik specjalnie przygotowywał się do zabiegu, ponieważ masaż wykonywany jest w ubraniu. Krótka – 15 minutowa sesja pozwala się odstresować, zmniejszyć napięcie mięśni oraz wzmocnić koncentrację. Dostęp do takiego zabiegu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób zawodowych, ale również wpływa na tworzenie przyjemnej atmosfery w firmie.

Z raportu wynika ponadto, że co piąty pracownik cierpi także na ból oczu w pracy.

- Syndrom oka biurowego czy syndrom widzenia komputerowego, z ang. Computer Vision Syndrome (CVS), to zespoły objawów wywołanych wydłużoną (ponad 2 godziny dziennie w przypadku braku przerw) pracą przed monitorem komputerowym - tłumaczy Piotr Woźniak, Lekarz okulista w Centrum Okulistycznym Świat Oka oraz w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie.

Samopoczucie pracowników a jakość pracy

Obraz polskiego pracownika biurowego dopełniają fakty dotyczące samopoczucia i zdrowia psychicznego, które wskazują, iż co drugi pracownik biurowy dotknięty stresem w pracy reaguje rozdrażnieniem (51,2 proc.), 39,8 proc. doskwiera złe samopoczucie i prawie tyle samo ma problemy ze skupieniem się (39,2 proc.). Aż 35,6 proc. pracowników pod wpływem stresu czuje się przytłoczona obowiązkami, a co czwarty ma z powodu stresu niższą efektywność. Prawie jeden na pięciu zatrudnionych nie odpocznie w nocy, ponieważ ma problemy z zasypianiem lub śni o pracy (18,4 proc.).

Zgodnie z Raportem HealthDesk co 4. badany pracownik biurowy pracuje w warunkach uporczywego stresu, czyli doświadczenia związane z sytuacjami stresowymi przeżywa cztery razy lub więcej w tygodniu.

- Pocieszający może być odnotowany spadek w poziomie stresu w pracy o 3,3 pp. w stosunku do 2017 roku (poprzedniego okresu badanego). Trzeba jednak zauważyć, że jest to powolne tempo zmian. Stres w pracy jest cały czas na bardzo wysokim poziomie, a zagrożenia wynikające z niego to realne ryzyka zarówno dla pracowników jak i pracodawcy, m.in.: szybsze wypalenie zawodowe, częstsze oskarżenia o mobbing, nieuniknione kolizje terminów spowodowane zmniejszoną wydolnością przeciążonych pracą pracowników, zwiększenie ryzyka chorób psychicznych, a nawet częste zwolnienia lekarskie - zauważa Joanna Skrok, mgr psychologii spec. kliniczna.

Jak sobie radzą firmy? - W ramach rozbudowywania koncepcji wellness firma stara się wprowadzić elastyczny czas pracy zamiast sztywnych grafików, a pracownikom biurowym przysługuje 5 dni pracy zdalnej w miesiącu. Na dobre samopoczucie pracownika wpływa także prorodzinna polityka firmy. Każdy rodzic ma dodatkowy dzień wolny z tytułu opieki nad dzieckiem, a z chwilą urodzenia maluszka, otrzymuje specjalną wyprawkę. Dla firmy istotne jest to, aby młodzi pracownicy nie musieli odkładać decyzji o założeniu rodziny ze względu na rozwój kariery zawodowej - mówi Edyta Iroko, koordynator ds. mediów firmy Nestlé.

Brakuje im słońca

Jak pokazuje raport HealthDesk, nastroje pracowników biurowych zmieniają się również wraz z porą roku. Zima to czas ich zmniejszonej ekspozycji na słońce. Z tego powodu 66,5 proc. badanych deklaruje pogorszenie nastroju, 46,2 proc. więcej śpi, a 40,8 proc. dotyka spadek motywacji. Zimą, co trzecia osoba odczuwa również zwiększony głód na węglowodany spowodowany brakiem dostępu do światła słonecznego. Objawy te mogą być zaklasyfikowane jako symptomy sezonowej depresji.

Ale są firmy, które znalazły rozwiązanie problemu.

- Byliśmy pierwszą firmą w Polsce, która zareagowała na negatywne skutki związane z brakiem światła w okresie późnojesiennym i zimowym, widząc jak bardzo w tym okresie spada kondycja psychofizyczna każdego z nas. Podjęliśmy na szeroką skalę działania, by temu przeciwdziałać. Od dwóch lat, w miesiącach od listopada do lutego w lobby budynków IMMOFINANZ instalujemy we współpracy z HealthDesk kopuły z światłoterapią, promując wśród wszystkich pozytywne aspekty związane z ich korzystania. Regularne sesje światłoterapii odbywane w okresie kilku dni wspomagają nasz organizm w ochronie przed zimową chandrą czy objawami sezonowej depresji - opowiada Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations, członek zarządu IMMOFINANZ w Polsce.

Możliwe działania w świetle zaprezentowanych wyników raportu to profilaktyka oraz zastosowanie metod i narzędzi wspierających hamowanie i zmniejszanie wzrastających problemów, związanych głównie ze stresem. Praca w korporacji nie musi negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Zarówno pracodawca jak i pracownik mają wpływ na odczuwany dobrostan (poczucie szczęścia i satysfakcji z pracy) oraz odczuwany poziom stresu. Uważanie na siebie oraz podejmowanie dobrych decyzji to zadanie dla pracownika, natomiast pracodawca może wspierać swoich ludzi poprzez odpowiedni dobór sprzętu i szkoleń przygotowanych przez wyspecjalizowanych profesjonalistów. 

Czytaj też: Zdrowotny benefit jest istotny w walce o pracowników

*****

Dane do Raportu zebrane zostały w wyniku badań ilościowych (CAWI) przeprowadzanych przez HealthDesk, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego uzupełnianego w drodze samooceny przez 1.300 rzeczywistych i aktywnie zatrudnionych pracowników biurowych w Polsce w latach 2017 – 2018 (2017 - 587 rekordów; 2018 - 713 zbadanych osób; okresy zbierania danych I-XII 2017 oraz I-XII 2018; 100 proc. badanych aktywnych zawodowo, 100 proc. forma pracy biurowej). 

- Dajemy rynkowi narzędzie do lepszego zrozumienia stanu zdrowia osób wykonujących pracę siedzącą. Raport HealthDesk to pierwsze tak dokładne spojrzenie na kwestie zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników biurowych, które wesprze małe firmy i międzynarodowe korporacje w lepszym i bardziej świadomym działaniu mającym na celu implementowanie innowacyjnych rozwiązań wellness w biurach, w trosce o zdrowie, komfort pracy i efektywność swoich ludzi – reasumuje Przemysław Jaczewski, General Manager HealthDesk i ekspert wellness.www.pulshr.pl | 26-06-2019 02:23:11