Piotr Dardziński prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz


PAP/AH - 1 kwi 2019 11:32


Dotychczasowy sekretarz stanu w resorcie nauki Piotr Dardziński został w poniedziałek powołany na prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz - poinformował wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

"Z dniem dzisiejszym powołałem Piotra Dardzińskiego na funkcję prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz. Tym samym kończy się misja @pdardzinski w Ministerstwie Nauki. Wielkie podziękowania Piotrze za 3,5 roku wspaniałej pracy! Powodzenia na jeszcze trudniejszym odcinku" - napisał w poniedziałek rano na Twitterze Jarosław Gowin.

Celem sieci jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla państwa. Ma ona zapewnić bardziej efektywną współpracę instytutów badawczych, które wchodzą w jej skład, m.in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej, a także umożliwi efektywny nadzór nad działalnością zintegrowanych w niej instytutów. Sieć ma stanowić "pomost" między nauką a gospodarką. Zadaniem sieci będzie też prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii. Siecią ma koordynować Centrum Łukasiewicz - z siedzibą w Warszawie - które będzie państwową osobą prawną.

Na czele Centrum Łukasiewicz - oprócz prezesa - ma stanąć prezes i najwyżej czterech wiceprezesów oraz rada składająca się z sześciu członków i przewodniczącego. Przy prezesie działać będzie kolegium doradców składające się z 20 członków, w tym 10 przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub finansowego, pięciu przedstawicieli środowiska naukowego i pięciu dyrektorów instytutów.

Każdym z instytutów, które wchodzą w skład sieci, będzie kierował dyrektor wraz z radą. Dyrektorów będzie powoływać prezes Centrum Łukasiewicz na pięcioletnią kadencję. W skład rady ma wejść od 9 do 15 osób. Nie więcej niż 40 proc. jej składu mają stanowić pracownicy instytutu.

Dr Piotr Dardziński od listopada 2015 r. był podsekretarzem stanu w MNiSW; w lipcu ubiegłego roku został powołany na funkcję sekretarza stanu. W resorcie odpowiadał za programy unijne związane z badaniami i innowacjami, informatyzację nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracę międzynarodową. Na początku stycznia br. został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na Pełnomocnika Rządu ds. reformy instytutów badawczych.

Dardziński urodził się 6 października 1972 r. W latach 1997-2002 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Był stypendystą Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Od 1998 wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadził zajęcia m.in. z polityki gospodarczej, doktryn ekonomicznych i polskiej myśli ekonomicznej. W latach 1995-2006 był związany z Fundacją "Instytutu Tertio Millenio" - początkowo jako dyrektor biura, potem wiceprezes. Od 2006 był dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

W listopadzie 2011 r. został szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. W latach 2013-2015 sprawował funkcję wiceprezesa Fundacji Lepsza Polska. Współpracował z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. www.pulshr.pl | 02-07-2020 21:35:22