Rumuńska spółka zwolni co szóstego pracownika


wnp.pl - 20 mar 2019 17:45


W spółce Ciech Soda Romania z grupy Ciech rozpocznie się procedura zwolnień grupowych. Objętych nią zostanie 95 pracowników, co będzie stanowić 16,1 proc. załogi.

Powodem zwolnień grupowych jest „konieczność restrukturyzacji kosztów stałych, poprzez obniżenie poziomu i kosztów zatrudnienia w spółce zależnej”, stwierdza Ciech.

Decyzja ta ma bezpośredni związek ze wzrostem od 1 stycznia 2019 roku cen pary technologicznej oraz ryzykiem wynikającym z zapowiedzianego przez jedynego dostawcę pary – spółkę S.C. CET Govora - ograniczenia o około 20 proc. dostaw. Może to spowodować ograniczenie produkcji sody na porównywalnym poziomie.

O zamiarze i przyczynach przeprowadzenia zwolnień grupowych zarząd Ciech Soda Romania miał powiadomić dziś działającą w spółce zakładową organizację związkową oraz odpowiednie rumuńskie organy: Urząd Zatrudnienia i Państwową Inspekcję Pracy.

Więcej czytaj tutajwww.pulshr.pl | 26-02-2020 04:01:53