ZPP: Pracodawcy nadal patrzą na rynek pracy z optymizmem


jk - 14 mar 2019 16:30


W najnowszym badaniu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców najlepiej prezentują się wyniki badania w zakresie „rynku pracy". Spora część firm zamierza rekrutować i podwyższać pensje.

Jak pokazuje Busometr ZPP, zdecydowanie najlepiej prezentują się wyniki badania w zakresie „rynku pracy (płace i zatrudnienie)”. Jego wartość dla aktualnego odczytu wynosi 60,4 pkt. Widać tutaj niewielki spadek w porównaniu do drugiego półrocza 2018 roku (wówczas wartość komponentu wyniosła 61,9 pkt.).

Płace i rekrutacja

W przypadku „płac” barometr wyniósł 61,2 pkt. 35 proc. przedsiębiorców deklaruje w najbliższym czasie wzrost wynagrodzenia. Połowa nie planuje podwyżek, natomiast 3 proc. firm chce obniżyć (w różnym stopniu) pensje pracowników.

Jeśli chodzi o poziom zatrudnienie, to co trzecia firma planuje rekrutacje. 62 proc. respondentów nie będzie zatrudniać w najbliższych miesiącach, natomiast 6 proc. zamierza zredukować poziom zatrudnienia.

Najmniejsze obawy związane z sytuacją na rynku pracy w najbliższym półroczu wykazują przedsiębiorcy z sektora handlowego (tutaj wskaźnik osiągnął wartość 63,7 pkt.). Kolejno uplasowały się produkcja i usługi (60,5 i 59,3 pkt.).

Koniunktura gospodarcza i inwestycje

Na ogólną wartość Indeksu Busometr ZPP wpłynął również komponent „koniunktura gospodarcza”, który aktualnie uplasował się na poziomie 55,6 pkt. (wzrost o 0,2 pkt. w odniesieniu do poprzedniego badania). 36 proc. badanych twierdzi, że w perspektywie najbliższego półrocza, sytuacja gospodarcza poprawi się, natomiast 24 proc. spodziewa się jej pogorszenia.

Tak optymistyczne nie są jednak nastroje przedsiębiorców w obszarze „inwestycji” – ogólna wartość komponentu wyniosła 45 pkt. (spadek o 8,7 pkt. w relacji do poprzedniego półrocza). Ponad połowa badanych (55 proc.) zadeklarowała plany inwestycyjne, 45 proc. nie planuje działań w tym zakresie.

Dużą skłonność do inwestowania wykazują przedsiębiorcy z sektora małych przedsiębiorstw (52,3 pkt), mniejszy optymizm panuje wśród mikro i dużych przedsiębiorców (kolejno 41,4 i 47,6 pkt.).

- Ewidentnie widać, że nastroje dotyczące sytuacji na rynku pracy pozostają bardzo dobre - mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

- Firmy płacą coraz więcej i coraz więcej zatrudniają, wygląda na to że ta tendencja się utrzyma. Przedsiębiorcy na ten moment spodziewają się kontynuacji dobrej koniunktury, co jest oczywiście świetną wiadomością, ale musi niepokoić odczyt dotyczący inwestycji i spadek o prawie 9 punktów. To jasny sygnał do rządu, że biznes potrzebuje stabilnego otoczenia regulacyjnego, żeby móc inwestować - dodaje.

*Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz firma Maison&Partners prowadzą badania wśród przedsiębiorców w oparciu o próbę zróżnicowaną ze względu na liczbę zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych). Busometr ZPP jest publikowany co pół roku.www.pulshr.pl | 26-05-2019 12:00:28