Burza wokół zakazu handlu. "Przedsiębiorcy już płacą za wątpliwy eksperyment gospodarczy"


AH - 13 mar 2019 15:00


Warszawska Izba Gospodarcza w oficjalnym stanowisku skrytykowała ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Jak tłumaczą przedstawiciele organizacji, wprowadzony ustawą i obowiązujący od marca 2018 roku zakaz handlu w niedziele okazał się dokumentem niekorzystnym dla przedsiębiorców.

"W imieniu członków Warszawskiej Izby Gospodarczej, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją żywności szczególnie w tzw. aglomeracji warszawskiej, twierdzimy iż wprowadzony ustawą i obowiązujący od marca 2018 roku zakaz handlu w niedziele okazał się dokumentem niekorzystnym dla przedsiębiorców. Zakaz, wbrew wcześniejszym deklaracjom inicjatorów, uderzył w małe rodzinne sklepy i zaburzył więzi w dystrybucji dostarczanych do nich towarów" - stwierdza w oficjalnym stanowisku Izba.

Podaje przy tym przykład rynku hurtowego w Broniszach, gdzie w dużej części hurtowni wolumen sprzedażowy obniżył się nawet o 20 proc.. Wydłużyły się natomiast terminy płatności za towar, gdyż sklepy pozbawione istotnej części obrotu nie mogą realizować płatności.

"Od czwartego kwartału 2018 roku nie tylko w firmach dystrybucyjnych zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, ale też w mniejszych sieciach dyskontowych, polscy przedsiębiorcy i producenci są postawieni w upośledzonej pozycji w sprawie wejścia na tzw. półkę. W perspektywie przełoży się to na pogarszające się wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw towarowych, a zatem polskich rodzin" - stwierdza WIG i dodaje, że polscy producenci już płacą za wątpliwy eksperyment gospodarczy.

Przedstawiciele organizacji podkreślają, że ustawa nie zawiera analizy długofalowych skutków gospodarczych i zmian w dystrybucji. Niestety już niweczy wysiłek indywidualnych właścicieli sklepów, którzy konsolidowali swoje działania (na przykład tworząc kilka punktów sprzedaży). Obecnie, pracując w niedziele tylko w rodzinnym gronie, nie będą w stanie ogarnąć ich funkcjonowania.

Warszawska Izba Gospodarcza poparła stanowisko Związku Pracodawców i Przedsiębiorców zmierzające do tego, aby każdy pracownik miał wolne dwie niedziele w miesiącu, bez ingerowania w pozostałe relacje pracodawca-pracobiorca uwzględniające funkcje dotychczasowego Kodeksu pracy.

Czytaj więcej: Przedsiębiorcy proponują dwie wolne niedziele w miesiącu dla każdego pracownika zamiast zakazu handluwww.pulshr.pl | 12-07-2020 23:35:55