Będą szkolić przyszłych liderów


PAP/AH - 12 mar 2019 17:26


Dwieście osób w wieku od 15 do 29 lat obejmie program szkolenia liderów "Młodzież gotowa do działania". Organizatorami projektu, który otrzymał ponad 820 tys. zł dofinansowania, jest opolski urząd marszałkowski i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Opolski urząd marszałkowski informuje, że celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych wśród młodzieży. Przez dziesięć miesięcy jego funkcjonowania pod okiem trenerów, psychologa i wolontariuszy 20-osobowe grupy będą zdobywać umiejętności przydatne w działalności społecznej.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się pod koniec marca. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu operacyjnego "Wiedza, edukacja rozwój". Jego całkowita wartość to ponad 821 tys. zł.

Organizatorzy projektu podkreślają, że zależy im na aktywizacji młodego pokolenia i na tym, aby jego przedstawiciele chcieli i potrafili korzystać z możliwości, jakie dają różne inicjatywy adresowane m.in. do organizacji pozarządowych. W prace z rówieśnikami zaangażowani zostaną m.in. członkowie Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.

Projekt jest adresowany do wszystkich młodych mieszkańców woj. opolskiego. Warsztaty odbędą się w różnych miejscowościach regionu. Zakończenie i podsumowanie projektu nastąpi w lutym 2020 r. www.pulshr.pl | 06-12-2019 17:03:48