Pracodawcy płacą wysoką cenę za wiele lat złego zarządzania zasobami ludzkimi


Tomasz Jakubowski - 4 mar 2019 12:32


Z jednej strony mały wskaźnik bezrobocia, z drugiej brak rąk do pracy. Jak temu zaradzić? Czy szkoły powinny przygotowywać do konkretnych zawodów, a jeśli, to skąd nauczyciele mieliby wiedzieć, jakie w przyszłości zawody będą potrzebne? A co, jeśli to będą zawody, w których wyręczy nas robot. Lub tańszy pracownik zza granicy? Nad tym zastanawiali się uczestnicy debaty „Rynek pracy – suma wyzwań” podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

O problemach i wyzwaniach na rynku pracy dyskutowali uczestnicy debaty „Rynek pracy – suma wyzwań” podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł.
O problemach i wyzwaniach na rynku pracy dyskutowali uczestnicy debaty „Rynek pracy – suma wyzwań” podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

Dyskusję na temat rynku pracy rozpoczął Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zwrócił on uwagę, że bardzo trudno jest zdiagnozować sytuację w przypadku tego sektora, za to łatwo jest o uproszczenia.

- Stopa bezrobocia przez dwie dekady budziła emocje, wynosiła przez wiele lat dwadzieścia kilka procent, przez większość ostatnich 30 lat mieliśmy duże bezrobocie - mówił Andrzej Kubisiak, podkreślając, że moment zwrotny nastąpił po 2013 roku. - Polski rynek pracy zaczął się kurczyć, rozpoczęła się emigracja, a więc spadło bezrobocie. Z drugiej strony okazało się, że mamy teraz pulę nieobsadzonych miejsc na różnych, nie tylko specjalistycznych stanowiskach. Bardzo wysoki popyt na dobrego pracownika, przy malejącej podaży, powoduje, że napięcia rosną. I to z nimi obecnie musimy sobie poradzić - powiedział Kubisiak.

Ekspert dodał, że z ostatniego raportu NBP wynika, iż 40 proc. firm deklaruje obecnie niedobory kadrowe. Zaznaczył, że to tylko jeden z wielu problemów. - Są też problemy strukturalne - niedopasowanie kształcenia do rynku pracy, innym problemem są z kolei różnice terytorialne - powiedział.

Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (Fot. MO/WNP.pl)
Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (Fot. MO/WNP.pl)


www.pulshr.pl | 30-09-2020 08:53:38