GUS: najnowsze dane o wynagrodzeniu i zatrudnieniu w styczniu 2019 r.


GP - 19 lut 2019 10:40


Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane za styczeń dotyczące rynku pracy. Urząd podał do publicznej wiadomości przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw, wyniosło 4931,80 zł, i przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, wyniosło 6368,4 tys. osób.

GUS informował 19 lutego, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r. wyniosło 4931,80 zł. Było wyższe o 7,5 proc. rok do roku.

Z danych GUS podanych do wiadomości publicznej tego dnia wiemy także, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,9 proc. rok do roku i wyniosło 6368,4 tys. osób.

To dane niższe niż w grudniu. Ostatni miesiąc 2018 r. był rekordowy, bo zbudował nadzieję na 5000 zł średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw pozostanie z nami na dłużej.

Nowe dane GUS o płacach Roman Przasnyski, główny analityk Gerga Broker:

- Choć w styczniu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu do stycznia 2018 r. o 7,5 proc., to jego poziom wyniósł 4931,8 zł, a więc był niższy o 6,5 proc. niż grudniowe 5274,95 zł. Nieznacznie wyższa niż w grudniu była za to sięgająca 2,9 proc. dynamika zatrudnienia.

W ocenie analityka Gerga Broker po grudniowej zwyżce o 6,1 proc., ekonomiści spodziewali się wzrostu o 6,8 proc., tymczasem wzrost wynagrodzenia powrócił do wysokiego tempa, notowanego w poprzednich miesiącach ubiegłego roku.

- Nie sprawdziły się także pesymistyczne prognozy obniżenia się dynamiki wzrostu zatrudnienia do 1,9 proc. - podkreśla Przasnyski. - Poszło ono w styczniu w górę o 2,9 proc., a więc nieco mocniej niż w grudniu. Nie oznacza to jednak raczej odwrócenia niekorzystnej tendencji, bowiem pierwszy miesiąc roku jest pod tym względem dość specyficzny. Liczba zatrudnionych osiągnęła 6 mln 368,4 tys. osób.

Płace cieszą, gdy zatrudnienie martwi

Z drugiej strony, obok optymizmu, który może wzbudzić wzrost płac, nie tak pozytywnie należy patrzeć już na dane o zatrudnieniu.

- Dynamika wzrostu zatrudnienia w firmach maleje od dwunastu miesięcy, od czasu gdy w grudniu 2017 r. wyniosła 4,6 proc. i była najwyższa w obecnym cyklu koniunktury - zaznacza cytowany ekonomista. - W pierwszej połowie ubiegłego roku stabilizowała się na poziomie 3,7 proc., jednak w kolejnych miesiącach zmniejszała się do 2,8 proc. w grudniu.

Styczniowy wynik jest najsłabszy od maja 2016 r. Tendencja ta wiąże się z narastającymi od dłuższego czasu trudnościami z pozyskaniem pracowników, a ostatnio doszło do tego mniejsze zapotrzebowanie ze strony firm, związane z osłabieniem koniunktury.

Choć nie było ono jeszcze widoczne w skali makro, a więc w takich agregatach jak PKB, to jednak na poziomie firm zaczęło być już odczuwalne kilka miesięcy wcześniej w postaci zmniejszenia się zamówień i niższego wzrostu produkcji.

Presja płacowa wczoraj i dzisiaj

- Presja płacowa zaczęła być mocniej odczuwalna pod koniec 2017 r., gdy dynamika wzrostu wynagrodzeń przekroczyła 7 proc. i utrzymuje się przy niewielkich wahaniach do dziś - zaznacza w konkluzji swojego komentarza Przasnyski.

Najwyższy, sięgający 7,8 proc. wzrost zanotowano w kwietniu ubiegłego roku. Po osłabieniu do 6,7-6,8 proc. w sierpniu i we wrześniu, koniec 2018 r. przyniósł ponowne przyspieszenie do 7,6-7,7 proc., za wyjątkiem grudnia, gdy zwyżka sięgnęła jedynie 6,1 proc. Jednocześnie nagłośnione medialnie przekroczenie w grudniu przez średnią płacę w firmach poziomu 5 tys. zł, okazało się wydarzeniem jednorazowym, charakterystycznym dla ostatniego miesiąca roku, wynikającym z kumulacji wypłat premii i nagród.

- Utrzymanie się wysokiej dynamiki płac już wkrótce powinno jednak doprowadzić do trwałego przekroczenia wspomnianej bariery 5 tys. zł miesięcznie brutto - kończy ekspert. - Spowolnienie gospodarcze z pewnym opóźnieniem negatywnie przekłada się na poziom płac, a więc powinny one rosnąć mocno jeszcze przez jakiś czas.www.pulshr.pl | 18-08-2019 02:47:48