Praca dla specjalisty IT. Ich wymaganiom niełatwo sprostać


GP - 19 lut 2019 12:02


Nowa rzeczywistość biznesowa wpływa na ewolucję miejsc pracy. Oczekiwania kandydatów względem pracodawców oraz przyszłości zawodowej się zmieniają. Antal i Sodexo zbadało, jak wygląda dzisiaj IT?

 

Antal i Sodexo zdecydowały się przeprowadzić badania, które skupiły się na informatykach. Raport  “Cztery osobowości, jeden rynek pracy” pokazał, że wizerunek ludzi z branży IT, jako skrytych, zaabsorbowanych wyłącznie technologią, stroniących od integracji czy też nie posiadających doświadczenia w kontakcie z klientem - już dawno nie istnieje.

Jaki jest więc spec od IT i miejsce jego pracy?

Z raportu wyłania się obraz zdyscyplinowanego, wręcz doskonale zarządzającego czasem człowieka.

Informatyk XXI wieku, to specjalista o wysokim poziomie wiedzy, doświadczeniu w różnorodnych projektach i obyty w środowisku międzynarodowym. Ceni sobie równowagę między życiem prywatnym i zawodowym, jasną i przejrzystą komunikację oraz pracę, na którą mają wpływ.

Nie są to osoby czujące się dobrze w klasycznym, hierarchicznym miejscu pracy. Przemawia do nich bezpośrednia i swobodna atmosfera. Ma dla nich wręcz kluczowe znaczenie. Formalizm, bezduszna biurokracja, sztywne zasady nie są lubiane przez ludzi z IT.

Wszyscy specjaliści (100 proc.) pytani przez Antal i Sodexo wskazali w raporcie, że atmosfera w pracy, to dla nich priorytet.

Dla niewiele mniejszej grupy 97 proc. badanych ważna jest możliwość wypowiadania się na temat preferowanych benefitów pozapłacowych czy też samodzielny wybór szkoleń w jakich chcieliby wziąć udział.

Aż 89 proc. ankietowanych preferuje luźną komunikację w biurze.

Czytaj też: Praca zdalna i samozatrudnienie często prowadzi do samotności

Również 89 proc. specjalistów z branży IT oczekuje dokładnego opisu stanowiska uwzględniającego widełki finansowe oraz przejrzystego systemu wynagradzania. W związku z dużą liczbą ofert jakie otrzymują nie chcą tracić czasu na te, które z góry nie spełniają ich oczekiwań finansowych. Te twarde dane w dużym stopniu decydują o podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych.

Dla kolejnego dużego odsetka, 84 proc. specjalistów bardzo ważna jest możliwość samodzielnego decydowania o godzinie rozpoczęcia oraz kończenia pracy. Aktywni sportowo przedstawiciele sektora technologii informatycznych chcą łączyć swoje pasje i zainteresowania z pracą zawodową. Dlatego też, cenią sobie work-life balance.

79 proc. specjalistów i menedżerów z obszaru IT stawia na firmy, które oferują zróżnicowane benefity dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

Specjaliści trudni do pozyskania 

O tym, że droga do pozyskania specjalisty IT jest pełna wyzwań, wiedzą wszyscy headhunterzy.

Eksperci w swoich specjalizacjach znakomicie orientują się w realiach rynku pracy. Są konkretni i nastawieni na wysoki poziom szczegółowości ofert pracy. Znają swoją wartość i bardzo często dyktują warunki współpracy oraz przejrzyście opowiadają o swoich oczekiwaniach względem nowego pracodawcy.

Czytaj też: PwC: Prezesi są świadomi kryzysów organizacyjnych i ekonomicznych

Do dwóch czynników najczęściej decydujących o zmianie ścieżki zawodowej należą: wynagrodzenie oraz wyzwania intelektualne, rozumiane jako możliwości rozwoju. Chęć pracy w ciekawym otoczeniu, stawiającym ciągłe wyzwania, udział w innowacyjnych projektach, przy wykorzystaniu najnowszych technologii - to najsilniejsze motywatory.

Środowisko technologii informatycznych skupia dziś silne osobowości, angażujące się w działania HR, chętnie się integrujące oraz wybierające miejsca, gdzie mogą jasno określać swoje oczekiwania względem środowiska pracy, rozwijać siebie i mieć duży wpływ na projekty, które chcą realizować. Znajomość oczekiwań i konsekwentna ich realizacja, to gwarant współpracy i droga do zdobycia najlepszych specjalistów IT.www.pulshr.pl | 09-07-2020 19:06:23