28 tys. zł na własną firmę. Łódź ma wsparcie dla przedsiębiorczych mieszkańców


PAP/JS - 17 lut 2019 18:40


Z 28 tys. zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej oraz dodatkowego, comiesięcznego wsparcia będą mogli skorzystać mieszkańcy Łodzi z rewitalizowanej części miasta. W sumie na ten cel przeznaczono 3,8 mln zł z projektów unijnych.

Jak poinformował łódzki magistrat, ta kwota pozwoli na założenie nowego biznesu blisko 80 osobom.

"To oferta skierowana do osób z obszaru rewitalizacji oraz tych, które w związku z trwającym projektem rewitalizacji musiały zmienić miejsce zamieszkania. Czy warto skorzystać? Uważam, że tak. Dotacja dla jednej osoby, która zakłada działalność to prawie 28 tys. zł. Ponadto, nawet przez rok, będzie można korzystać z dodatkowego comiesięcznego wsparcia finansowego - do 2,1 tys. zł" - ogłosiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Fundusze pochodzące z dwóch projektów unijnych wśród osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy rozdysponuje Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Do tych instytucji od marca będą mogli zgłaszać się zainteresowani skorzystaniem z dotacji przeznaczonej na start własnej firmy.

Aby otrzymać dofinansowanie trzeba przedstawić pomysł na biznes, zamieszkiwać na terenie rewitalizacji bądź być osobą przeniesioną ze względu na działania rewitalizacyjne, mieć minimum 30 lat. Premiowane będą osoby niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami oraz kobiety po 50. roku życia.

Dotacja w wysokości 28 tys. zł jest bezzwrotna, dodatkowe comiesięczne wsparcie na bieżącą działalność w wysokości ok. 2 tys. zł może być przeznaczone na opłaty za czynsz za najem lokalu, rachunki za media oraz składki na ZUS. Ta forma pomocy początkującym przedsiębiorcom może być przyznana na okres od 6 do 12 miesięcy.

Łódzki magistrat realizował już wcześniej dwa podobne projekty, dzięki którym ok. 60 osób z terenów rewitalizowanych mogło skorzystać z dotacji na założenie własnej działalności. W sumie w latach 2014 - 2023 Łódź chce wykorzystać 160 mln zł na tzw. miękkie, prospołeczne projekty dla osób z terenów rewitalizacji. Z tej kwoty zrealizowanych zostanie około 70 różnego rodzaju projektów - od wyposażania przedszkoli po zaktywizowanie osób bezdomnych i bezrobotnych.www.pulshr.pl | 08-08-2020 03:05:52