Lidl wspiera równość płci. Organizuje konkurs dla firm FMCG


jk - 14 lut 2019 16:50


Sieć Lidl chce wyróżnić firmy, dla których zagadnienie równości płci jest istotne. Właśnie dlatego zorganizowała konkurs dla firm z branży FMCG.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ustanowione przez ONZ to 17 punktów, które mają zostać osiągnięte przez kraje członkowski do 2030 roku. Cel 5. to wzmocnienie równości płci i pozycji kobiet oraz dziewcząt. Jednym z zadań zawartych w tym postulacie jest właśnie równość płacowa.

Lidl Polska  realizuje politykę równego traktowania pracowników -  pensje są równe dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Na tym jednak nie koniec. Chcąc zwrócić uwagę na kwestię równości płac i wyróżnić firmy, dla których zagadnienie to jest równie istotne Lidl Polska wraz z międzynarodową firmą doradczą Korn Ferry ustanowiły nagrodę Lidl Fair Pay. Zostanie ona przyznana producentowi z branży FMCG, którego polityka wynagrodzeniowa wyrównuje płace kobiet i mężczyzn zajmujących równorzędne stanowiska.

Celem tej wyjątkowej nagrody, w tym obszarze, jest wyróżnienie, zachęcanie i motywowanie firm do stosowania jednakowej polityki płacowej.

- W Lidl Polska angażujemy się w projekty dotyczące kwestii sprawiedliwego i transparentnego tratowania pracowników, gdyż jest to zgodne z celami ONZ. Temat ten jest nam szczególnie bliski, gdyż łączy trzy filary naszej społecznej odpowiedzialności biznesu – działania na rzecz społeczności globalnych i lokalnych oraz działania na rzecz pracowników i dostawców. Zwracamy uwagę na kompetencje oraz wiedzę, na wartość którą każdy pracownik wnosi - podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, communications manager Lidl Polska.

- Z naszej praktyki wiemy, że o ile temat równości wynagrodzeń za tę samą pracę, bez względu na płeć, jest już świadomie podejmowany przez wiele firm, to aktywna polityka wsparcia kobiet w ich drodze rozwoju i obejmowania kolejnych szczebli zawodowych nie jest powszechnie stosowana. Badania przeprowadzone przez Korn Ferry Institute we współpracy z Rockefeller Foundation jasno wskazują na konkretne korzyści finansowe dla firm, które świadomie dbają o właściwą proporcję pomiędzy kobietami i mężczyznami na wysokich stanowiskach – zaznacza Agnieszka Milewczyk, dyrektor zarządzający Korn Ferry.

W konkursie wezmą udział tylko te firmy z branży FMCG, które wynagradzają rynkowo oraz są zarejestrowane w Polsce. Przyjmowanie zgłoszeń odbędzie się między 29 stycznia a 22 lutego 2019 r., wyłonienie zwycięzcy nastąpi natomiast 22 marca 2019 r.www.pulshr.pl | 10-08-2020 10:23:59