Firmy popełniają błąd. Marnują potencjał pracowników z tej grupy


jk - 11 lut 2019 14:02


Polskie społeczeństwo starzeje się i zmagamy się z niedoborem potencjalnych pracowników. Pojawia się pytanie – czy warto zatrudnić kandydata, który ukończył czterdzieści pięć lat?

- Zdarza się, że pracodawca mając do wyboru dwóch kandydatów o zbliżonym doświadczeniu i kwalifikacjach decyduje się zatrudnić tego młodszego – mówi Magdalena Kamińska, recruitment manager finance & professional services w People.

- Powodów jest kilka – obawa przed niedopasowaniem do kultury organizacji, niewystarczająco rozwiniętymi kompetencjami miękkimi, dostosowaniem stanowiskowym - wyjaśnia Magdalena Kamińska.

Pokolenie X na rynku pracy

Myślenie stereotypowe to błąd, ponieważ kandydaci po 45. roku życia to osoby dojrzałe życiowo i zawodowo, z solidnym oraz często popartym sukcesami doświadczeniem zawodowym. Przedstawiciele pokolenia X są lojalni, odpowiedzialni, świadomi swoich wad i zalet, pracowici, rzetelni, szczerzy, zmotywowani, skromni oraz otwarci na konstruktywną krytykę i gotowi przyjąć pomoc.

- Wbrew powszechnej opinii zbudowanie mostu pomiędzy nimi a pracodawcami, z korzyścią dla obu stron, może być nieraz łatwiejsze niż z pokoleniami młodszymi – przekonuje Magdalena Kamińska.

Zawodowe związanie się z kandydatem po 45-tym roku życia oznacza dla pracodawcy długoletni związek. W przeciwieństwie do młodszych pokoleń kandydaci z tej grupy nie cenią częstych zmian w karierze. Co więcej, ze swoim pierwszym pracodawcą potrafią być związani przez 10, 15, a nawet 20 lat. Tak długi okres spędzony w jednej organizacji nie oznacza braku rozwoju i stagnacji. Wręcz przeciwnie, jest świadectwem umiejętnego kierowania swoją karierą u jednego pracodawcy.

Pracodawcy powinni też zwrócić uwagę na fakt, że osoby po 45-tym roku życia wiedzą, że muszą pokazać sto procent swoich możliwości, bo rynek pracy jest dla nich konkurencyjny. Tacy kandydaci są nastawieni na rozwój. Pewnie nawet bardziej świadomie niż ich młodsi koledzy, bo dzięki dojrzałości życiowej i biznesowej wiedzą czego szukają, w czym są dobrzy oraz jakie umiejętności powinni doskonalić.

- Zatrudniając kandydata po 45-tym roku życia zyskujemy doświadczonego współpracownika, którego kompetencje są nie do przecenienia, biorąc pod uwagę chociażby konkurencyjność przedsiębiorstw, a także ciągłe zmiany rynkowe charakterystyczne dla danej branży. To wszystko w połączeniu z dojrzałością życiową i zawodową daje wielopłaszczyznowe korzyści dla przyszłego pracodawcy – podsumowuje Magdalena Kamińska.

Kluczowym wyzwaniem, które stoi przed starzejącą się Europą, jest maksymalnie efektywne wykorzystywanie dostępnej siły roboczej.  (Fot. Fotolia) Kluczowym wyzwaniem, które stoi przed starzejącą się Europą, jest maksymalnie efektywne wykorzystywanie dostępnej siły roboczej. (Fot. Fotolia)

Europejczycy starzeją się

Obecnie 19,2 proc. populacji Europy ma powyżej 65 lat, a dzietność wciąż spada. Według prognoz OECD odsetek ludzi starszych w Polsce (określony jako stosunek liczby osób powyżej 65. roku życia do liczby osób w wieku 20-64 lata) wzrośnie w ciągu najbliższych trzech dekad do 63 proc. (w 2050 r.). W 2012 roku było to 22 proc.

Kluczowym wyzwaniem, które stoi przed starzejącą się Europą, jest maksymalnie efektywne wykorzystywanie dostępnej siły roboczej. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest zintensyfikowanie działań w kilku obszarach - wskazuje firma Adecco w raporcie "Pokolenie 55+". Chodzi o wydłużanie karier i zapewnianie elastycznych rozwiązań wspierających zatrudnianie osób starszych, propagowanie idei lifelong learning, zapewnianie stabilności i podwyższanie standardów życia w okresie późnej dorosłości.

- Gospodarki krajów starzejących się bez wątpienia cierpią. Brak zastępowalności pokoleń ma dwa główne negatywne skutki - malejącą grupę osób zdolnych do pracy i rosnącą grupę tych, którzy pobierają emerytury. Pracodawcom trudniej o ręce do pracy, co wstrzymuje rozwój i dodatkowo wzmaga presję płacową - tłumaczy Anna Wicha, dyrektor Adecco Poland.

- Pracodawcy - pod presją rynku - w końcu zaczęli dostrzegać, jak wielką wartość dla organizacji mogą stanowić osoby w wieku 55+. Ich siła to nie tylko doświadczenie zawodowe. Bardzo istotne może okazać się także podejście do pracy - nieco inne niż to reprezentowane przez późniejsze pokolenia. Chęć stabilizacji, lojalność czy dokładność predysponują starszych pracowników nie tylko do stanowisk kierowniczych, ale - może przede wszystkim - ról mentorskich w firmach zdominowanych przez zorientowanych bardziej na własny rozwój millenialsów - dodaje Anna Wicha.www.pulshr.pl | 21-08-2019 18:35:55