Posłowie jednogłośni. Policyjne emerytury i wynagrodzenie zostają bez zmian


KDS - 11 lut 2019 14:05


Sejmowa komisja ds. petycji odrzuciła zgłoszone do sejmu pomysły, dotyczące obniżenia wynagrodzenia mundurowym przebywających na zwolnieniu lekarskim do 60 proc. oraz wprowadzenia zakazu łączenia pracy zarobkowej z emeryturą policyjną.

Zdaniem autora sejmowej petycji, jesienne działania policjantów negatywnie wpłynęły na poziom bezpieczeństwa Polaków. - Nie tak dawno prowadzony nielegalny strajk włoski, polegał nie tylko na niewystawianiu mandatów przez policjantów za różnorakie wykroczenia drogowe, ale także na destabilizacji bezpieczeństwa kraju poprzez zmasowane korzystanie ze zwolnień lekarskich przez policjantów w okresie akcji "Znicz" i obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rekordowa liczba wypadków śmiertelnych i rannych na drogach w 2018 r. jest tego strajku włoskiego dobitnym efektem ubocznym! - pisał autor petycji. - Po uzyskaniu obietnicy podwyżki nagle cudownie "ozdrowieli" i wrócili do służby - dodawał.

Jako rozwiązanie tej sytuacji zaproponował zmniejszenie wynagrodzenia dla policjantów przebywających na zwolnieniu lekarskim. Obecnie policjant przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje 80 proc. uposażenia. Wnioskodawca chce, by przez pierwsze 30 dni choroby jego uposażenie stanowiło 60 proc. wynagrodzenia, a po 30 dniach otrzymywałby 80 proc. uposażenia.

Druga zgłoszona do Sejmu petycja dotyczyła wprowadzenia obostrzeń dotyczących "młodych" emerytowanych policjantów. Wnioskował on o wprowadzenie zakazu dorabiania przez policjantów na emeryturze. Jak pisał autor pisma, "w Polsce większość policjantów i policjantek twierdzi, iż najbardziej czasochłonna praca w tym garnizonie polega na wypełnianiu papierów (wezwań na przesłuchanie świadków zdarzenia i podejrzanych o popełnienie przestępstwa, pism procesowych do sądów powszechnych i prokuratury, prowadzenia statystyk, przekazywanie dokumentów prowadzonych spraw innym służbom specjalnym)".

Obradujący na posiedzeniu komisji ds. petycji posłowie jednogłośnie uznali, że zaproponowane w petycjach rozwiązania są niezasadne o odrzuciła ją.

- Obecne regulacje mają charakter generalny i dotyczą wszystkich służb mundurowych, Petycja dotyczy tylko policji i byłoby to karanie ogółu za działania jednostek, podkreśla Biuro Analiz Sejmowych. Uznaję petycję za niezasadną - mówiła podczas posiedzenia Kornelia Wróblewska, posłanka z klubu Nowoczesna. 

Krytycznie o zaproponowanych w petycjach rozwiązaniach wypowiadał się również Dariusz Szymkiewicz, zastępca dyrektora departamentu MSWiA. - Ministerstwo negatywnie ocenia propozycje zawarte w petycji i to w dwóch obszarach, zarówno tematyki prawnej w zakresie równości wobec prawa, jak i celowości dokonania takiej zmiany. Treść petycji wskazuje na charakter typowo sankcyjny tworzonych rozwiązań, które byłyby dedykowane tylko jednej służbie – policyjnej. Ta petycja jest jaskrawym przykładem nierówności i dyskryminacji, nie o takie rozwiązania chodzi w państwie prawa - mówił o zaproponowanych rozwiązaniach przedstawiciel MSWiA.

- Nie spodziewałem się, że będę miał w Sejmie takie wsparcie i ze strony posła sprawozdawcy i przewodniczącego komisji ale też dyrektora departamentu MSWiA. Obie petycji dotyczące policjantów trafiły we właściwe miejsce. Do kosza - tak decyzję posłów skomentował z kolei Rafał Jankowski, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów.www.pulshr.pl | 21-08-2019 17:54:59