Branża morska szuka pracowników. "Inwestorzy potrzebują wykwalifikowanych kadr"


jk - 11 lut 2019 12:28


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę o współpracy ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum, które dopasują profile kształcenia do potrzeb inwestorów z branży morskiej.

Dziś najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim są m.in. spawacze, elektrycy, ślusarze, mechatronicy, monterzy oraz operatorzy maszyn i urządzeń – wynika z danych PSSE.

- Nasi inwestorzy potrzebują wykwalifikowanych kadr, zarówno inżynierskich, jak i na stanowiska techniczne. Staramy się im pomóc, współpracując ze szkołami, uczelniami, tworząc klasy patronackie. Zyskują na tym wszystkie strony: młodzież ciekawą i dobrze płatną pracę, nasi inwestorzy – wykwalifikowaną kadrę, a my – kolejnych inwestorów, dla których dostęp do odpowiednich pracowników decyduje często o lokalizacji inwestycji – mówi Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działania Pomorskiej Strefy związane ze szkolnictwem skupiają się na branżach reprezentowanych przez przedsiębiorców strefowych lub z nią współpracujących.

- Pomorska Strefa chce być i jest łącznikiem między szkołami a biznesem, ułatwiając im nawiązywanie kontaktu, a także tworząc projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak m.in. wirtualna rzeczywistość czy różnego rodzaju symulatory do nauki - mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE.

Porozumienie podpisane ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum w Gdańsku zakłada, że placówka kształcić będzie specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem strefowych firm, zwłaszcza z branży morskiej. Ideą projektu jest powołanie na tym terenie Stoczniowego Centrum Kształcenia Zawodowego, w którym uczniowie zdobywaliby praktyczne umiejętności niezbędne dla przemysłu 4.0. Pracownie i laboratoria wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, a także symulatory do nauki zawodu. Na początku marca odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron i wyznaczona zostanie „mapa drogowa” powołania Centrum.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę o współpracy ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum. (Fot. mat. pras.) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę o współpracy ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum. (Fot. mat. pras.)

To nie jedyna aktywność Pomorskiej Strefy w zakresie kształcenia branżowego dla branży morskiej. W 2017 r. Strefa utworzyła klasę patronacką w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, w której kształceni są monterzy kadłubów jednostek pływających W ramach patronatu najlepszym uczniom funduje stypendia, płatne wakacyjne staże w firmach na terenie dawnej stoczni Gdynia, wyjazdy na branżowe targi i kursy zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy. Część praktyczną uczniowie realizują w firmach strefowych, np. Energomontaż Północ Gdynia oraz u parterów, m.in. w firmie Crist.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w 2018 r. objęła współpatronem dwie klasy - w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Strefa doposaża także pracownie szkolne praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu LabTech ufundowała dwie pracownie mechatroniczne - w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie. W kwietniu nastąpi otwarcie pracowni obróbki drewna w ZSR w Grudziądzu. Niedługo, dzięki przekazaniu funduszy przez strefowe firmy Wika Polska oraz Mondi Świecie zostaną otwarte dwie kolejne pracownie: w Świeciu – pracowania elektryczna a we Włocławku - mechatroniczna. W pracowniach uczniowie mogą zdobywać praktyczne umiejętności na nowoczesnym sprzęcie podobnym do tego, którego będą używać w przyszłej pracy.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna organizuje również wycieczki studyjne uczniów szkół gimnazjalnych oraz 8 klas szkół podstawowych do firm, m.in. z branży stoczniowej. Tylko w pierwszym semestrze tego roku szkolnego skorzystało z nich ponad 200 uczniów.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna współpracuje także z doradcami edukacyjno-zawodowymi, a w 2018 r. wraz z miastem Toruń utworzyła Toruńską Sieć Szkolnych Doradców Edukacyjno-Zawodowych.

- Przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę wizyt studyjnych w firmach. Osoby, które w szkole zajmują się doradztwem zawodowym często nie wiedzą, jak obecnie wygląda praca w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w jaki sposób odbywa się proces rekrutacyjny, jakich umiejętności oczekuje się od kandydatów do pracy. W 2018 roku zorganizowaliśmy kilkanaście wizyt, wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem – podkreśla Damian Orzeł, który w PSSE zajmuje się szkolnictwem branżowym.www.pulshr.pl | 21-08-2019 18:34:27