Rada Dialogu Społecznego ma dialog tylko w nazwie? Związkowcy pokazują liczby


KDS - 30 sty 2019 11:44


Długo po terminie lub w ogóle. Tak w praktyce wygląda przekazywanie projektów aktów prawnych do opiniowania przez Radę Dialogu Społecznego. - Mamy do czynienia z ograniczoną aktywnością strony rządowej jeśli chodzi o wolę do negocjacji ze strony przedstawicieli rządu - komentuje Dorota Gardias, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego.

Z opracowanego przez Biuro raportu, który ma być punktem wyjścia do działań naprawczych w RDS wynika, że w 2017 r do biura Rady wpłynęło ogółem 571 projektów aktów prawnych w tym 336 projektów rządowych, 120 projektów poselskich, 16 projektów senackich, 7 projektów prezydenckich, 2 obywatelskie. Ponadto Kancelaria Sejmu przekazała do Biura Rady 90 projektów rządowych.

Jak było z ich terminowością? Art. 5 ust. 4 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego mówi, że termin do wyrażenia opinii, nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania projektu na adres poczty elektronicznej biura RDS. Może zostać on skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Na 336 rządowych projektów aktów prawnych 38 proc. stanowiły te przekazane do Rady z terminem krótszym niż 21 dni.

Na 226 projektów poselskich, senackich i rządowych aż 35 proc. skierowano do Rady na etapie prac sejmowych po I czytaniu, w tym 47 projektów, stanowiły projekty rządowe. Przez to rozpatrzenie przez Radę propozycji zmian jest po prostu bezsensowne.

Nieco lepiej - co nie znaczy, że dobrze - wyglądała sytuacja w 2018 roku. Wtedy do biura RDS wpłynęło ogółem 613 projektów aktów prawnych w tym 377 projektów rządowych, 121 projektów poselskich, 9 projektów senackich, 5 projektów prezydenckich, 4 obywatelskie. Ponadto Kancelaria Sejmu przekazała do biura Rady 97 projektów rządowych. Na 377 rządowych projektów 43 proc. stanowiły projekty przekazane do Rady z terminem na konsultacje krótszym niż 21 dni. Natomiast na 227 projektów poselskich, senackich i rządowych 30 proc. skierowano do Rady na etapie prac sejmowych po I czytaniu sejmu, w tym 50 stanowiły projekty rządowe.

Co więcej dochodziło do sytuacji, w których do zaopiniowania przez Radę w ogóle nie trafiały istotne dla jej członków projekty lub trafiały już po ich skierowaniu do Sejmu. Z raportu dowiemy się, że taka sytuacja miała miejsce m.in. w 2016 z projektem ustawy prawo wodne, który wpłynął do Rady po skierowaniu go na Komitet Stały Rady Ministrów, z pominięciem etapu konsultacji z Radą oraz z organizacjami związków zawodowych i pracodawców. Bez konsultacji w RDS przyjęty został także rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Do biura trafił dzień po tym, jak przez marszałka został skierowany do sejmu. Braku konsultacji z RDS dotyczył też projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, który trafił do Rady z opóźnieniem.

Czytaj więcej: Jeśli nie będzie dobrej woli ze strony rządowej, to żółte kamizelki przemaszerują także ulicami Warszawy

Zaś tylko w 2018 roku do konsultacji społecznych w ogóle nie trafiły takie projekty jak: rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług czy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustawy. 

- Niewątpliwie mamy do czynienia z ograniczoną aktywnością strony rządowej jeśli chodzi o wolę do negocjacji ze strony przedstawicieli rządu. Procedowanie takich projektów, które są już po pierwszym czytaniu w sejmie, szczególnie jeśli mówimy o dużych projektach, o projektach rządowych staje się całkowicie bezsensowne - komentuje przewodnicząca RDS.

Partnerzy społeczni wielokrotnie informowali stronę rządową o naruszeniu przez nich zasad przeprowadzania dialogu społecznego. Rada interweniowała u premiera Mateusza Morawieckiego czy byłej premier Beaty Szydło. Bezskutecznie.

O odniesienie się do wyników raportu poprosiliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w RDS reprezentuje stronę rządową. Czekamy na odpowiedź.www.pulshr.pl | 13-08-2020 19:23:17