ZUS tłumaczy: informacje o kontroli zwolnień lekarskich są dobrowolne


AH - 29 sty 2019 17:16


Od początku roku ZUS kieruje do pracodawców pisma, w których prosi o przeprowadzanie przez nich kontroli zwolnień lekarskich i przekazywanie tych informacji. Wzbudza to sporo kontrowersji. Przedsiębiorcy obawiają się zwiększenia zakresu obowiązków, ZUS jednak tłumaczy, że przekazywanie informacji o przeprowadzonych kontrolach ma charakter dobrowolny.

Przypomnijmy, w połowie stycznia rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz poinformował o wysłaniu ponad 90 tys. listów do wszystkich pracodawców zatrudniających powyżej 20 osób z przypomnieniem, że mają oni prawo i obowiązek prowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień.

Andrusiewicz zaapelował do pracodawców, by zgłaszali możliwe nieprawidłowości do ZUS, ale też sami podejmowali kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia.

Akcja wywołała zaniepokojenie przedsiębiorców. Głos zabrał również rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz, który skierował do szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej pismo z pytaniem, czy żądanie ZUS jest zgodne z prawem.

Czytaj więcej: Zmuszanie pracodawców do kontroli zwolnień sprzeczne z prawem?

Odpowiedź na liczne wątpliwości uzyskała od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Konfederacja Lewiatan. ZUS zapewnia w niej, że przekazywanie informacji o przeprowadzonych kontrolach ma charakter dobrowolny.

Informacja taka może być przekazywana do ZUS, w miesiącach, w których kontrole były przez płatnika składek przeprowadzone. Jeśli płatnik składek nie przeprowadzał kontroli, nie ma potrzeby przekazywania informacji. Udział w tym projekcie ma charakter dobrowolny.

ZUS wyjaśnił również, że inicjatywa ma na celu wyłącznie ograniczenie absencji chorobowych, tym bardziej, iż w ostatnim roku wzrost wydatków z tego tytułu dotknął bardziej pracodawców niż Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

- Kwestia absencji chorobowych i eliminowania wszelkich w tym zakresie nieprawidłowości ma istotne znaczenie dla pracodawców. Niemniej jednak jakiekolwiek  działania nie mogą prowadzić do zwiększania zakresu obowiązków pracodawców. Kwestie weryfikacji wykorzystywania zwolnień,   możliwości poprawy współpracy, wsparcia pracodawców będą przedmiotem dalszych rozmów z przedstawicielami ZUS – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

 www.pulshr.pl | 18-09-2019 21:41:39