Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wzrosną. Przedsiębiorcy wyliczyli to dokładnie


GP - 18 sty 2019 13:02


Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują, że składka na ubezpieczenie dla przedsiębiorców w 2019 r. wzrośnie najwyżej od 6 lat.

Organizacje pracodawców uzasadniają swoje prognozy opublikowanymi w piątek (18.01) nowymi danymi Głównego Urzędu Statycznego. GUS opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2018 r. Pozwoliły one na obliczenie wysokości ostatniej, nieznanej do tej pory składowej obciążeń jednoosobowych firm, czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne.

1316,96 zł - tyle ostatecznie wyniesie łączna kwota składek, które standardowo będą płacić indywidualni przedsiębiorcy od lutego br., po corocznej podwyżce.

Wzrost składek, jaki następuje na początku bieżącego roku, jest najwyższy od 6 lat.

Teoretycznie tempo, w jakim są podnoszone składki, powinno odzwierciedlać dynamikę płac. Jednak w rzeczywistości składki rosną aż o 7,2 proc., podczas gdy spodziewane tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. wynosi 5,6 proc. Jak podnoszą pracodawcy, widać więc zasadniczą różnicę między tymi wskazaniami.

Czytaj też: Rekordowe wynagrodzenie w Polsce

Rozbieżność ta jest efektem przyjęcia jako minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców prognozowanej kwoty średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która jest zapisana w uzasadnieniu projektu budżetu państwa. Niestety, prognozy nie zawsze okazują się być precyzyjne. Wówczas w następnym roku wzrost składek nie wynika wyłącznie z zakładanego tempa wzrostu płac, lecz również jest efektem korekty błędu prognozy z poprzedniego roku. W konsekwencji dynamika wysokości składek jest znacznie bardziej zmienna i niestabilna od dynamiki wynagrodzeń.

- FPP w ubiegłym roku wystąpiła do MRPiPS z propozycją rozwiązania systemowego. Przedsiębiorcy nie muszą być zaskakiwani skokowymi zmianami poziomu obowiązkowych składek, które są większe od wzrostu płac w danym roku - mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców i specjalista CALPE.

Czytaj też: Polski pracownik zadowolony z pracy i pełny optymizmu

FPP rekomenduje modyfikację przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w wyniku której minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą byłaby powiązana z rzeczywistą, podaną przez GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie - jak obecnie - jedynie jej prognozą.

- Wprowadzenie takiego rozwiązania dawałoby gwarancję, że wzrost obciążeń indywidualnych przedsiębiorców byłby bezpośrednio powiązany z realnymi procesami gospodarczymi - kończy analityk.

Przedsiębiorcy korzystający z wprowadzonej niedawno przez Konstytucję Biznesu 6-miesięcznej ulgi na start będą opłacać wyłącznie składkę zdrowotną, wynoszącą w 2019 r. 342,32 zł w skali miesiąca (wzrost o 7 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem).

Uprawnieni do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne przez 2-letni okres zapłacą natomiast w sumie 555,89 zł miesięcznie (o 36,61 zł więcej niż w 2018 r.). Te spośród osób prowadzących działalność gospodarczą, które zawnioskowały o wprowadzony od początku 2019 r. tzw. „mały ZUS”, będą musiały samodzielnie wyliczyć składki do zapłaty w oparciu o przychody z ubiegłego roku. Jest jednak pewne, że zapłacą nie mniej niż 555,89 zł i nie więcej niż 1316,95 zł miesięcznie.www.pulshr.pl | 18-08-2019 03:02:04