Tauron wspiera już 28 ośrodków kształcących elektryków i energetyków


GP - 15 sty 2019 14:12


Współpracę koordynuje Tauron Dystrybucja. Jak podkreśla w komunikacie prasowym spółka w ostatnim czasie pięć współpracujących z firmą ośrodków wyposażono w nowy sprzęt i narzędzia do nauki zawodu.

Od kilku lat Tauron zawiera ze szkołami zawodowymi porozumienia, określające zasady i formy współdziałania na rzecz rozwoju edukacji zawodowej w obszarze elektroenergetyki. W ramach tej współpracy organizowane są praktyki i staże zawodowe, wyjazdy dydaktyczne, a także prelekcje i pokazy prowadzone przez kadrę techniczną koncernu energetycznego.

Uczniowie mają możliwość zwiedzania obiektów energetycznych, zapoznają się z warunkami i metodami pracy w energetyce oraz otrzymują informacje na temat warunków pracy i możliwości rozwoju zawodowego.

- Chcemy przekonać młodych ludzi, że energetyk, to zawód z przyszłością, a Tauron to perspektywiczny pracodawca - mówił Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja.

Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja (fot. PTWP) Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja (fot. PTWP)

Jedną z form współpracy ze szkołami jest dostarczanie przez właśnie firmę Tauron sprzętu, urządzeń i podzespołów, przeznaczonych do modernizacji pracowni, w których uczy się młodzież z klas o profilu elektrycznym.

Nie różni się on niczym od wykorzystywanego w codziennej pracy. Dzięki temu absolwenci szkoły zatrudnieni potem w branży energetycznej są lepiej przygotowani do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach.

Na początku stycznia kolejna pracownia elektryczna wzbogaciła się o właśnie taki sprzęt i wyposażenie. Zespole Szkół Energetycznych w Krakowie, czyli popularna „Loretańska”, to szkoła z tradycjami, której absolwenci od wielu lat pracują w energetyce.

- Na najbliższe miesiące, wspólnie z Tauronem, zaplanowaliśmy wzmocnienie działań nastawionych na promocję zawodu elektryka wśród tegorocznych absolwentów ostatnich klas gimnazjum i szkoły podstawowej oraz wśród ich rodziców - tłumaczył Marek Kolarski, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie.

Wcześniej, bo pod od koniec 2018 roku, sprzęt i urządzenia trafiły do innych szkół: do Zespołu Szkół
Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy, Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.www.pulshr.pl | 28-05-2020 10:20:13