Główny Inspektor Pracy apeluje o bezpieczeństwo pracy zimą


KDS - 11 sty 2019 12:00


Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek apeluje o przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy przy odśnieżaniu dachów oraz zapewnienie właściwej temperatury w pomieszczeniach pracy.

Inspektor przypomina, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, powinno to być nie mniej niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni przy pracach fizycznych, np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.

Wiesław Łyszczek (fot. PTWP) Wiesław Łyszczek (fot. PTWP)

Z kolei standardy pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni obejmują: zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada do 31 marca) niższej niż 10 stopni C. Co ważne, obowiązek zapewnienia posiłków dotyczy pracowników, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni w okresie zimowym związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Pracodawca powinien zadbać również o zapewnienie pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na wolnej przestrzeni ogrzeją się lub zmienią odzież – temperatura w nich nie może być niższa niż 16 stopni C.

Budowa zimą 

Główny inspektor pracy przypomina również o konieczności zachowania szczególnej rozwagi i ostrożności podczas wykonywania prac budowlanych. - Oprócz bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, także przed upadkiem osób z wysokości, należy pamiętać o zagrożeniach dla pracowników i osób postronnych (zagrożenie bezpieczeństwa publicznego), jakie stwarzają spadające z wysokości przedmioty (także śnieg czy sople lodu) - możemy przeczytać w apelu.

fot. shutterstock fot. shutterstock

Przypomina też, że:

Kolejnym elementem na jaki zwraca uwagę jest odśnieżanie dachów. W tej kwestii przypomina, że do pracy na wysokości można skierować pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Taka osoba powinna przejść instruktaż stanowiskowy i zostać poinformowana o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy, a przede wszystkim o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

Czytaj więcej: Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, o kontrolach w firmach i partnerstwie z pracodawcami

Ponadto pracodawca powinien zapewnić, a pracownik stosować szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem, czyli narzędzia, które uchronią go przed upadkiem.

fot. shutterstock fot. shutterstock

GIP zaznacza, że przed przystąpieniem do odśnieżania trzeba wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu i lodu.

Wskazuje też na to, co jest zabronione w kwestii odśnieżania dachów. Nie można tego robić, jeśli pracownicy nie posiadają zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, nie zostali skutecznie i w sposób udokumentowany przeszkoleni, jak bezpiecznie odśnieżać, nie zostały zagwarantowane skuteczne środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości lub każdego pracownika nie wyposażono w indywidualne środki zabezpieczające przez takim upadkiem.

- Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale również upewnić, że dach się nie załamie pod ciężarem osoby odśnieżającej i zalegającego śniegu - podsumowuje Wiesław Łyszczek.www.pulshr.pl | 25-06-2019 07:27:03