Coraz mniej Polaków pracuje na "śmieciówkach"


jk - 28 gru 2018 17:05


Według najnowszych danych GUS, spada liczba osób zatrudnionych tylko i wyłącznie na podstawie umów zleceń i umów o dzieło. Natomiast przybywa osób samozatrudnionych.

Według szacunków GUS liczba samozatrudnionych - czyli osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy - na koniec 2017 r. wyniosła ok. 1,2 mln. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wzrosła o ok. 4,3 proc.

W latach 2012-2015 liczba ta utrzymywała się na niezmienionym poziomie 1,1 mln osób. W 2016 r. wzrosła o ok. 4,5 proc. i wyniosła ok. 1,15 mln.

Jeśli chodzi o osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które jednocześnie nie były nigdzie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, to ich liczba w 2017 r. wyniosła ok. 1,2 mln. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o ok. 4 proc.

Źródło: GUS Źródło: GUSwww.pulshr.pl | 28-02-2020 18:12:04