OPZZ ostro krytykuje rząd. "Nie wprowadzono żadnych propracowniczych rozwiązań"


jk - 28 gru 2018 13:40


- Krytycznie oceniamy politykę społeczno-ekonomiczną rządu w 2018 roku. W bieżącym roku rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wprowadził żadnych propracowniczych rozwiązań w polityce rodzinnej czy polityce rynku pracy - mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący mazowieckich struktur OPZZ. - Dlatego za mijający rok wystawiamy rządowi ocenę niedostateczną.


- W bieżącym roku rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wprowadził żadnych propracowniczych rozwiązań w polityce rodzinnej czy polityce rynku pracy. Rząd wciąż opiera swoją politykę na selektywnych świadczeniach pieniężnych takich jak program Rodzina 500+. Warto odnotować zresztą, że w minionym roku świadczenie spadło na wartości, a liczba jego adresatów znacznie zmniejszyła się – komentuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący mazowieckich struktur OPZZ.

W opinii OPZZ w 2018 r. nie pojawiły się sensowne rozwiązania w innych obszarach polityki
społecznej. Okazało się natomiast, że program Mieszkanie+ nie działa, a liczba powstających w jego ramach mieszkań jest bardzo mała.

- Na dodatek ich ceny są wysokie, a ponadto ustawa dopuszcza eksmisję na bruk beneficjentów programu. Fikcją okazał się też program darmowych leków dla seniorów. Nie ma wciąż pomysłu na rozwój instytucjonalnej opieki żłobkowej czy opieki nad seniorami – mówi Szumlewicz.

Zdaniem związkowców nie ma również dobrej zmiany w polityce płacowej. W 2018 roku płaca minimalna wzrosła zaledwie o 100 zł, a płace w budżetówce kolejny rok z rzędu były zamrożone. Jak wskazuje OPZZ, wzrost płac dotyczył tylko pracowników wskazanych przez kierowników jednostek budżetowych.

 (Piotr Szumlewicz, fot.facebook.com/piotr.szumlewicz) (Piotr Szumlewicz, fot.facebook.com/piotr.szumlewicz)

Związkowcy ubolewają również nad tym, że nie ma żadnych systemowych rozwiązań dla edukacji i służby zdrowia.

- Wynagrodzenia i warunki pracy w tych dwóch ważnych branżach utrzymują się na poziomie najniższym w Unii Europejskiej, a władza nie podejmuje żadnych systemowych działań, aby poprawić sytuację. Na dodatek w szkolnictwie ministerstwo narzuca treści oparte na stereotypach i uprzedzeniach, szkodząc w ten sposób dzieciom i młodzieży – wskazuje Piotr Szumlewicz.

W bieżącym roku władza wydała setki tysięcy złotych na opracowanie nowego Kodeksu Pracy, ale zdaniem OPZZ projekt okazał się klapą i został w całości odrzucony.

- Było w nim wiele bardzo złych, antypracowniczych rozwiązań – wyjaśnia Szumlewicz.

W 2018 roku nie było tez żadnych rozwiązań mających na celu ograniczenie umów niestandardowych, a na dodatek rząd wprowadził ustawę o pracy sezonowej, która pozwala płacić pracownikom stawki poniżej ustawowego minimum – dodaje członek OPZZ.

Dobrej zmiany związkowcy z OPZZ nie widzą także w polityce senioralnej. Ich zdaniem wydatki na aktywizację osób starszych i opiekę instytucjonalną nad osobami z niepełnosprawnościami wciąż należą do najniższych w Unii Europejskiej.

- Jednocześnie spada przewidywalna wysokość emerytur, a stopa zastąpienia emerytur w stosunku do wynagrodzeń wkrótce będzie należała do najniższych w Unii Europejskiej. W bieżącym roku rząd wprowadził jedynie zarządzane przez prywatne fundusze Pracownicze Plany Kapitałowe, co oznacza radykalne wsparcie państwa dla komercyjnego filara systemu emerytalnego – uważa Piotr Szumlewicz.

Związkowcy mają także zastrzeżenia wobec ustawy o zakazie handlu w niedziele.

- W 2018 wszedł w życie fatalnie przygotowany zakaz handlu w niedzielę, który uderza głównie w duże sieci handlowe, a wspiera małe sklepy, gdzie warunki pracy są najgorsze, a płace najniższe. Jednocześnie rząd wciąż nie chce podnieść płac za pracę w niedziele – komentuje Szumlewicz.

Według OPZZ nie ma też dobrej zmiany w spółkach skarbu państwa i instytucjach publicznych.

- Władza na olbrzymią skalę wspiera bliskich sobie ludzi, często związanych ze związkiem zawodowym NSZZ Solidarność. Ponadto nominowani przez władzę prezesi firm państwowych często łamią prawa pracownicze i prowadzą politykę antyzwiązkową. Świetnym przykładem skrajnie antypracowniczych działań firm podlegających rządowi jest sytuacja w Polskich Liniach Lotniczych LOT i Państwowych Portach Lotniczych – zaznacza Piotr Szumlewicz.www.pulshr.pl | 18-08-2019 03:32:41