Kolejne miasto na celowniku firm z sektora SSC/BPO


jk - 18 gru 2018 15:11


Według raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), w Radomiu działa obecnie 15 centrów usług dla biznesu, a wśród największych pracodawców znaleźć można takie firmy i instytucje jak Kantar Millward Brown, Iron Mountain, Medicover, Multimedia Interactive, Olitel, Telbridge, Centrum Informatyki Resortu Finansów, Centrum Powiadamiania Ratunkowego czy Opinia24.

Zdaniem ekspertów ABSL, Radom ma duży potencjał wzrostu liczby centrów w najbliższych latach. Miasto aktywnie zabiega o przyciągnięcie nowych inwestorów, co może przełożyć się na wzrost zatrudnienia w branży usług biznesowych do 5 tys. osób w roku 2025.

- W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania Radomiem ze strony firm świadczących nowoczesne usługi dla biznesu. W naszym mieście działają już centra firm mających swoje główne siedziby m.in. w Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. To efekt naszej otwartości i działań nakierowanych na wspieranie rozwoju tego sektora. Jednocześnie jest to potwierdzenie atutów jakie ma nasze miasto. To przede wszystkim możliwość pozyskania dobrze wykształconych kadr, bliskość Warszawy i coraz lepsza dostępność komunikacyjna. Na obszarze, z którego można dojechać do Radomia w czasie poniżej 60 minut, mieszka ponad 1,3 miliona osób - mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Czytaj też: Codziennie przybywa tam 20 nowych miejsc pracy

- Mamy też perspektywiczny rynek biurowy i w porównaniu na przykład ze stolicą czy innymi dużymi ośrodkami, jesteśmy konkurencyjni jeśli chodzi o koszty. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na poprawiający się stan infrastruktury komunikacyjnej i komunalnej w samym mieście. Wartość trwających obecnie inwestycji to ponad 3 miliardy złotych. Mam tu na myśli m.in. lotnisko, przebudowę linii kolejowej Radom-Warszawa, inwestycje drogowe czy modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej - dodaje.

Atrakcyjność Radomia

Według raportu ABSL, o rosnącej atrakcyjności Radomia decydują takie czynniki jak bliskość Warszawy (w Radomiu mogą np. powstawać centra operacyjne pracujące na rzecz agend rządowych w Warszawie), możliwość pozyskania wykwalifikowanej i doświadczonej kadry (np. spośród osób, które dziś dojeżdżają do pracy w stolicy), perspektywiczny rynek biurowy, oferta dla inwestorów z branży usług biznesowych, niższe koszty w porównaniu z dużymi ośrodkami miejskimi czy aktywna polityka proinwestycyjna i rozbudowany system zachęt dla inwestorów.

Radom to także drugi pod względem wielkości ośrodek akademicki w województwie mazowieckim (ponad 7 tys. studentów).

- W ciągu najbliższych dwóch lat Radom powinien być bardzo dobrze przygotowany do przyjęcia kolejnych inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych - w obszarze różnorodnych projektów outsourcingowych, usług wspólnych czy IT. Miastu z całą pewnością może pomóc pozyskanie rozpoznawalnej w branży firmy - to przyciąga zwykle kolejnych inwestorów, zgodnie z działaniem efektu "kuli śnieżnej". Bliskość Radomia do Warszawy i poprawiająca się dostępność komunikacyjna jest również czynnikiem istotnym w kontekście tzw. deglomeracji instytucji centralnych, czyli możliwości zlokalizowania w Radomiu m.in. centrów operacyjnych pracujących np. na rzecz agend rządowych w Warszawie, mówi Paweł Panczyj, chief development officer w ABSL.

W Radomiu sukcesywnie poprawia się też jakość życia mieszkańców, co potwierdzają wyniki rankingów i dane statystyczne. Miasto wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a także kapitałem społecznym mieszkańców.

W Radomiu odbywa się wiele międzynarodowych imprez kulturalnych. Dzięki dużemu udziałowi terenów zielonych, rozbudowie sieci ścieżek rowerowych, bogatej ofercie transportu publicznego i stałej modernizacji taboru autobusowego, Radom rozwija się w sposób zrównoważony, dbając o stan środowiska naturalnego. Miasto ma również dobrze rozwiniętą sieć hoteli i centrów konferencyjnych.

Zarobki w radomskich centrach biznesowych

Radomski rynek pracy charakteryzują niższe koszty płac w porównaniu do większych ośrodków miejskich w Polsce, w których rozwijają się centra usług biznesowych. Dla przykładu - w obszarze obsługi klienta pracownikom na stanowiskach specjalistycznych oferuje się wynagrodzenie w przedziale 2,5 - 4 tys. zł miesięcznie, a w obszarze finansów i księgowości jest to kwota w przedziale 3 - 6 tys. zł miesięcznie.

- Nie tylko niższe koszty pracownicze stanowią zachętę dla nowych inwestorów, ale także liczba dostępnych kandydatów. Pomimo sporych globalnych zmian na rynku pracy i trudności związanych z pozyskiwaniem pracowników, okresy rekrutacji na stanowiska administracyjne nie uległy drastycznej zmianie. Średniomiesięcznie udaje nam się pozyskać ok. 300 nowych kandydatów – podkreśla Izabela Mikulska-Pysiak, senior branch manager w Randstad Polska.www.pulshr.pl | 16-09-2019 22:59:43