Rada Ochrony Pracy o budżecie dla PIP na 2019 r.


aw - 20 lis 2018 11:19


Dziś w Sejmie odbywa się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy. Posłowie będą przyjmować stanowisko ws. budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r.

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością Państwowej Inspekcji Pracy.

Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy:

• ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy,
• wyrażanie stanowiska na temat programów działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen,
• opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy,
• inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii,
• występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy,
• ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym.

fot.: pip.gov.pl fot.: pip.gov.pl

Na wtorkowym (20 listopada) posiedzeniu połowie będący członkami Rady przyjmą stanowisko ws. projektu budżetu PIP na 2019 r. Będą też dyskutować o działaniach ZUS i KRUS w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych.

Przypomnijmy, w 2017 r. inspektorzy pracy odwiedzili 64 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych, u których przeprowadzili w sumie prawie 81 tys. kontroli. Udało się im ujawnić 62,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Na nieuczciwych pracodawców nałożył 14,7 tys. mandatów na kwotę 17,7 mln zł.  Liczba skarg skierowanych do PIP wyniosła 50,5 tys.. To o ponad 6 tys. więcej niż rok wcześniej.www.pulshr.pl | 20-10-2019 10:27:43