Minister nie pozostawia złudzeń. Zawód górnika musi się zmienić


Katarzyna Domagała-Szymonek - 1 paź 2018 13:00


- Inwestycje jakie prowadzimy w kopalniach, skupiające się na automatyzacji, informatyzacji, obsłudze maszyn, spowodują, że wobec osób pracujących w górnictwie trzeba będzie mieć coraz większe oczekiwania. Górnicy będą musieli być bardziej wszechstronni - mówi Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Minister Tobiszowski, pytany, czy zawód górnika jest perspektywiczny, podkreśla, że z pewnością tak jest, tylko należy na niego patrzeć inaczej niż do tej pory.

- Branża od wielu lat przechodziła proces restrukturyzacji, przez co górnictwo pokazywane było jako sektor bez przyszłości. Tymczasem kopalnie mają być nowoczesnymi miejscami pracy - tylko takie przetrwają. To spowoduje, że będziemy mogli mówić o przyszłości tej branży, jak również o przyszłości zawodu górnika - wyjaśnia.  

Jednocześnie przekonuje, że inwestycje, jakie prowadzone są obecnie w kopalniach, skupiają się na automatyzacji, informatyzacji, obsłudze maszyn, przez co spowodują, że wobec osób pracujących w górnictwie trzeba będzie mieć coraz większe oczekiwania.

- Górnicy będą musieli być bardziej wszechstronni. Nie tyle będziemy poszukiwać górnika rozumianego tradycyjnie, o ile dopiero połączenie tego zawodu z umiejętnościami elektronika, elektryka czy geodety stworzą obraz pracownika, jakiego będziemy poszukiwali do pracy w kopalni - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Tobiszowski.

Pytany z kolei o to, jak więc zachęcić młodych ludzi do kształcenia się w zawodach wydobywczych, mówi tak: – Trzeba pokazywać, że w tej branży wykonujemy zawód, który jest potrzebny i ważny. Musimy doceniać to, że węgiel jest potrzebny polskiej energetyce, że jest potrzebny polskiemu ciepłownictwu, że jest potrzebny polskiemu mieszkańcowi – każdemu z nas. Tylko w ten sposób uda się zbudować prestiż tego zawodu. 

Wskazuje również na inną kwestię – jasną i klarowną ścieżkę awansu zawodowego, jaka obowiązuje w kopalniach. Osoby decydujące się związać z tą branżą wiedzą już na starcie, że zdobycie kolejnych kwalifikacji umożliwia im awans oraz wyższe zarobki.

Grzegorz Tobiszowski był gościem Nowego Przemysłu Expo, podczas którego wziął udział w sesjach poświęconych górnictwu.www.pulshr.pl | 31-03-2020 04:50:19