W jednostka wojskowych powołano pełnomocniczki ds. kobiet


JS - 11 wrz 2018 17:15


W jednostkach wojskowych zostali wybrani pełnomocnicy ds. kobiet - informuje MON w komunikacie.

Jak informuje resort, pełnomocnicy zostali wybrani na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie funkcjonowania Rady do spraw kobiet w resorcie obrony narodowej. Funkcję tę w jednostkach wojskowych, od szczebla samodzielnego batalionu, będzie pełniło ponad 200 żołnierzy - kobiet.

Celem powołania pełnomocników, jak czytamy, jest m. in. usprawnienie systemu przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, w szczególności mobbingowi i molestowaniu seksualnemu. "Aktualnie w Ministerstwie Obrony Narodowej opracowywane są materiały pomocnicze i wzory dokumentów dla pełnomocników oraz przygotowywane jest szkolenie dotyczące ich działania" - pisze MON.

Minister Błaszczak podjął także decyzję o dokonaniu przeglądu wszystkich procedur dotyczących sytuacji kryzysowych, w szczególności konfliktów na tle relacji interpersonalnych. MON zapewnia, że nowe procedury pozwolą na szybką, skuteczną i właściwą reakcję.

MON przypomina, że pierwszy etap zmian rozpoczął się już w marcu 2018 roku. Szef MON podjął wtedy decyzję o uproszczeniu i usprawnieniu funkcjonowania Rady ds. kobiet, w skład której weszły oprócz przedstawicielek Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego RSZ, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz uczelni wojskowych także żołnierze -kobiety Wojsk Obrony Terytorialnej.

W Wojsku Polskim, we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych RP, służy ponad 6000 kobiet. Najwięcej, bo ponad 3400 w korpusie szeregowych.

 www.pulshr.pl | 17-02-2020 14:33:53