Pracujący na zleceniach, stażyści i wolontariusze będą mogli wstępować do związków zawodowych


PAP/JS - 20 cze 2018 18:47


Większość przepisów rządowej nowelizacji ustawy o związkach zawodowych wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. - przewiduje jedna z poprawek, jakie poparły senackie komisje rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz praw człowieka, praworządności i petycji.

W środę (20 września) na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji senatorzy poparli rządową nowelizację ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in., że zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogli tworzyć i wstępować do związków zawodowych.

Komisje przyjęły poprawki do nowelizacji, które w większości zostały zaproponowane przez biuro legislacyjne. Przewidują one doprecyzowanie m.in. definicji pracodawcy oraz przepisu o uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej.

Członkowie komisji poparli też poprawkę, zgodnie z którą większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., a nie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, jak przewidywała ustawa przyjęta przez Sejm.

Zgodnie z nowelizacją, która jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnione będą miały możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Tworzyć organizacje związkowe i wstępować do nich będą mogły także osoby prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnione), wykonujące pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie umowy.

Prawo wstępowania do związków zawodowych przysługiwać będzie także wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia, w przypadkach i na warunkach określonych przez statuty związków.

 www.pulshr.pl | 24-03-2019 09:47:00