Skandynawski pracodawca to dobry pracodawca?


AKC - 14 cze 2018 21:28


„Skandynawskie miejsce pracy” to projekt Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC). Jego celem jest pokazywanie dobrych praktyk skandynawskich pracodawców w Polsce oraz wymiana doświadczeń w budowaniu silnej marki pracodawcy.

Cykl „Skandynawskie miejsce pracy” powstał, aby pokazać jak rolę na polskim rynku pracy odgrywają skandynawscy inwestorzy, co ich wyróżnia jako pracodawców, jakie standardy reprezentują i co wnoszą do Polski - nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale także społecznym.  Wraz z kapitałem następuje bowiem transfer wiedzy, doświadczeń i inspiracji związanych między innymi ze skandynawską kulturą pracy.

Co wyróżnia skandynawskich pracodawców?

Kraje skandynawskie od lat zajmują czołowe miejsca w międzynarodowych publikacjach dotyczących jakości życia, satysfakcji i innowacji. Ranking innowacyjności 127 krajów świata „The Global Innovation Index 2017”, bierze pod uwagę aż 81 wskaźników, w tym edukację, infrastrukturę oraz aspekty polityczne i biznesowe.

Czytaj też: Skandynawskie firmy w cenie. Już ponad 170 tys. Polaków pracuje dla nich

W pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych krajów znalazły się aż trzy skandynawskie państwa: miejsce 2. - Szwecja, miejsce 6. - Dania, miejsce 8. - Finlandia.

W opracowanym na zlecenie ONZ „World Happiness Report 2018” za najszczęśliwszy kraj na świecie została uznana Finlandia, a tuż za nią znalazły się Norwegia (2. miejsce), Dania (3. miejsce), Islandia (4. miejsce). W pierwszej dziesiątce – na 156 krajów, uplasowała się także Szwecja (9. miejsce).

Badania wskazują, że życie zawodowe potrafi być dominujących czynnikiem warunkującym zadowolenie z życia. Szacuje się, że w ciągu całego życia spędzamy 10 lat w pracy (przy założeniu 40 godzin tygodniowo między 20. a 65. rokiem życia). Dlatego warto się przyjrzeć rozwiązaniom państw skandynawskich dotyczącym organizacji pracy. Tym bardziej, że Skandynawowie mają najwyższy wskaźnik aktywności zawodowej w Europie. Podczas gdy średnia UE wynosi 71,1 proc., najwyższy wskaźnik wśród krajów UE i EFTA jest w Islandii – 87,8 proc., na drugim miejscu plasuje się Szwajcaria – 83,3 proc., a na trzecim Szwecja z wynikiem 81,1 proc. 

Na pierwszy plan wysuwa się tu koncepcja work-life balance. Jak wskazuje Beata Stramska, CEO Nørd HR, pracownicy przedsiębiorstw nordyckich mają dużo większą elastyczność w zakresie dostosowywania czasu pracy do ich indywidualnych potrzeb oraz godzenia ról zawodowych i prywatnych.

- Pracodawca ma w zamian za to pracownika, który jest bardziej zmotywowany oraz emocjonalnie związany z firmą, mniejsze jest więc ryzyko rotacji - mówi Stramska.

Skandynawski pracodawca rekrutuje

Skandynawski kapitał jest reprezentowany w Polsce przez ponad 2 tys. firm, które odgrywają ważną rolę na polskim rynku pracy. Liczba miejsc pracy przez nie utworzona szacowana jest na około 170 tys.  

Dobór odpowiedniej kadry w warunkach wysokiej konkurencji na rynku i intensywności zmian zachodzących w globalnej gospodarce odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu biznesu. Skandynawskie firmy przyciągają pracowników, dzięki poziomej strukturze przedsiębiorstw czy stwarzając odpowiednie warunki do rozwoju zawodowego i osobistego.

Czytaj też: Wakacyjna praca za granicą: gdzie i ile można zarobić?

Pomimo, że na pierwszy rzut oka proces rekrutacyjny prowadzony w firmie skandynawskiej nie wyróżnia się niczym specjalnym - poszukując kandydatów firmy skandynawskie używają tych samych metod, co np. firmy polskie, to jednak zagłębiając się w temat, można zauważyć różnice.

- W firmach skandynawskich dużo większe znaczenie poza kompetencjami kandydata ma przede wszystkim jego osobowość. Skandynawscy pracodawcy poszukują osób samodzielnych, otwartych oraz takich, które potrafią wziąć pełną odpowiedzialność za swoją pracę. Często więc bywa tak, że firmy są gotowe zaoferować lepsze warunki finansowe osobie, wyróżniającej się pod względem osobowości - mówi Stramska. - Różnicę można zauważyć także podczas przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych przez osoby ze Skandynawii: bardzo często pytania dotyczą także czasu spędzanego poza pracą, gdyż Skandynawowie dużo chętniej nawiązują współpracę z ludźmi, którzy mają jakąś pasję, poświęcają się czemuś więcej, niż tylko pracy - dodaje. 

Skandynawski złoty środek

Firmy skandynawskie cieszą się wśród Polaków opinią dobrych pracodawców.

- Skandynawska kultura biznesowa jest bardzo przyjazna pracownikowi, wyróżnia ją płaska struktura organizacji i brak hierarchii, nastawienie na współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu i braniu odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz szukanie konsensusu. Przedstawiciele firm skandynawskich szczególną uwagę zwracają na kwestię zaufania pracodawcy wobec pracowników, która jest fundamentem nordyckiej kultury biznesu - podkreśla Agnieszka Kowalcze, dyrektor zarządzająca SPCC.

Na ten aspekt zwraca również uwagę Mikołaj Ługowski, dyrektor polskiego oddziału Nordea Bank AB. 

- Zespoły funkcjonujące w biurach zaprojektowanych w oparciu o koncepcję activity-based-workplace muszą wykazać się dobrą współpracą i koncentracją na osiąganiu wyników. Odpowiedzialność za jakość zadań leży po stronie każdego pracownika- mówi Ługowski. 

Dzielenie się doświadczeniem

Skandynawskie rozwiązania w zakresie rynku pracy, które przynoszą wyniki w postaci wysokiego poziomu zatrudnienia i aktywności zawodowej, wydajności, równouprawnienia i elastyczności inspirują oraz przyciągają uwagę na arenie międzynarodowej. Upowszechnianie dobrych praktyk firm było celem jaki postawiła sobie Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza rozpoczynając w zeszłym roku cykl spotkań „Skandynawskie miejsce pracy”.

- Spotkania w gronie firm członkowskich, skandynawskich i polskich firm, to okazja do poszerzenia grona kontaktów biznesowych, możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą oraz inspirujących rozmów, które często są początkiem ciekawej współpracy i prowadzą do realizacji różnorodnych projektów biznesowych i nie tylko. Spotkania w ramach Izby dają także możliwość podnoszenia kompetencji pracowników firm zrzeszonych w Izbie w wielu obszarach oraz w wymiarze mniej formalnym poznawaniu tradycji krajów skandynawskich - mówi Kowalcze.www.pulshr.pl | 04-04-2020 02:07:51