Emerytura w coraz bardziej zaawansowanym wieku. Trend w krajach wysoko rozwiniętych


GP - 11 cze 2018 14:40


W krajach takich jak USA, Japonia, Niemcy czy Francja coraz później kończy się aktywność zawodową. Statystyki pokazują, że trend dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Nowe dane statystyczne, które obrazują aktywność zawodową w krajach wysoko rozwiniętych, pokazują, że wydłuża się okres aktywności społeczeństw. Jeszcze w latach 80. XX wieku raptem jeden na czterech (25 proc.) Amerykanów w wieku 65-69 lat pracował. Obecnie aktywnych zawodowo w tym przedziale wiekowym jest 40 proc. mężczyzn.

Co więcej, trend wzrostu aktywności dotyka nie tylko tego przedziału wiekowego. Podobnie zachowują się nieco młodsi panowie w USA, podobnie zresztą jak i kobiety, choć wzrost aktywności wśród płci pięknej jest mniejszy.

Czytaj też: Młodzi zamiast pracowników 50+? Czy firmy popełniają błąd?

Analizujący w czerwcu badania statystyczne "The Economist" podkreśla, że dokładnie takie same obserwacje płyną z wyników badań aktywności zawodowej z Japonii i krajów Europy Zachodniej (Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania).

Tej statystyce wtóruje poprawiająca się w badaniach długość życia. Znów spójrzmy na USA: wskaźnik śmiertelności wśród Amerykanów po 60. roku życia spadł o imponujące 40 proc. względem lat 80. XX wieku. Wśród kobiet w tym przedziale wiekowym również poprawił się ten wskaźnik - spadł o 30 proc.

Czytaj też: Emerytura dla matek, które mają przynajmniej czwórkę dzieci

W analizie badań, którą opublikował amerykański dziennik, akcentuje się, że także edukacja nie pozostaje bez zmian. Wśród krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) osoby po 50. i 60. roku życia są coraz częściej lepiej wyedukowane (średnie i wyższe wykształcenie), a wraz z lepszą edukacją rośnie liczba osób dłużej pracujących.

Poza tym, mogący pochwalić się dyplomami, najczęściej wykonują też prace umysłowe lub techniczno-umysłowe (niefizyczne). Takie obowiązki pozwalają na dłuższą aktywność zawodową.

W Polsce

Opisany powyżej trend nie minie też Polski, której społeczeństwo się starzeje. Choć definitywnych wskazań dla naszego kraju z badań nie ma, już dwa lata temu GUS informował, że w okresie ostatnich 27 lat w Polsce ma miejsce spowolnienie rozwoju demograficznego. Według informacji GUS, od początku lat 90. ub. wieku przeciętny mieszkaniec Polski postarzał się o ponad 7 lat. 

Trwający proces starzenia się ludności Polski - będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia - jest pogłębiany niskim poziomem dzietności.

Wzrost dzietności Polaków w ostatnim roku nie jest jeszcze na tyle wyraźny, by odwrócił tendencję.www.pulshr.pl | 24-01-2019 04:19:10