Urlop dla poratowania zdrowia. Kiedy nauczyciel może z niego skorzystać?


AT - 29 maj 2018 11:59


Nauczyciele po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole mogą wnioskować o urlop dla poratowania zdrowia. Przyznaje się go w celu leczenia dolegliwości zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub leczenia choroby, która mogła powstać w wyniku wykonywania pracy nauczyciela. Prawo do takiego urlopu przysługuje na podstawie Karty Nauczyciela.

Nauczyciele przez okres 7 lat muszą być zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu (innego niż wypoczynkowy) trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy - informuje wyborcza.biz

Czytaj też: Zalewska: Rozporządzenie ws. urlopów dla poratowania zdrowia podpisane

Wymóg siedmiu lat pracy dotyczy wnioskowania o pierwszy urlop dla poratowania zdrowia. Nauczyciel w ciągu całego swojego zatrudnienia może o urlop wnioskować kilka razy. Aby ubiegać się o kolejny urlop dla poratowania zdrowia, musi minąć co najmniej rok od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może jednak przekraczać 3 lat - podaje wyborcza.biz

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych. Nie może natomiast w trakcie jego trwania nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej - donosi wyborcza.bizwww.pulshr.pl | 08-12-2019 09:41:55