Restrukturyzacja firmy znaczy odbudowę zaufania


Michał Nowak - 16 maj 2018 22:42


Jakie są elementy decydujące o dobrej restrukturyzacji? Zdaniem praktyka, to odbudowa zaufania i kontakt z załogą.

Hubert Stępniewicz, prezes H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych, dołączył do fabryki w 2016 r., gdy firma stanęła u progu konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji. Jak mówi, ważne jest
zbudowanie odpowiedniego zaufania.

- Jako nowa twarz w firmie mogłem odciąć się od pewnych historii, ale zespół zarządczy musiał udowodnić, że jesteśmy wiarygodni. Dwanaście miesięcy zajęła nam odbudowa zaufania PKP Intercity, ARP, banków i dostawców – wspomina Stępniewicz.

Drugą kwestią, która jest powiązana przy restrukturyzacji firmy, jest odpowiedni kontakt z załogą.

- Jako prezes zarządu nie raz byłem zaangażowany w twarde rozmowy z załogą. W procesie restrukturyzacji, poza zmienną czasową i zaufaniem, budowa wiarygodności jest często kluczem, żeby odbudowa się powiodła. Zdarzyło i się, że zlekceważyłem problem komunikacji z pracownikami. Wyciągnąłem lekcje, jak bardzo ważna jest otwarta komunikacja z pracownikami, po to, aby obniżyć u nich poziom stresu. Utrzymywanie ich w niepewności powoduje, że zaczynają sobie tworzyć różne scenariusze, które są oderwane od rzeczywistości i później taki pracownik, choćby poprzez agresywną bierność, może wywrócić dany projekt i sprawić, że nie zakończy się skutecznie – zaznacza Stępneiwicz.

Artykuł powstał na bazie panelu „Restrukturyzacja” w trakcie X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.www.pulshr.pl | 15-08-2020 07:46:56