RODO: Agencje zatrudnienia a ochrona danych osobowych


Piotr Stolarczyk - 3 lut 2018 9:00


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO, ang. GDPR). Stanowi ono jedną z największych zmian prawnych dla branży HR od lat. Stawia zupełnie nowe, wymagania, niezwykle istotne w codziennej działalności.

RODO dotyczy zarówno administrowania danymi osób w procesie rekrutacji, jak i tych już zatrudnionych. Podmiot administrujący i przetwarzający dane (administrator, procesor) będzie miał obowiązek weryfikowania, czy zastosowane środki ochrony danych są adekwatne do istniejącego ryzyka i sposobu przetwarzania. W celu kompleksowego wdrożenia nowych zasad w agencjach zatrudnienia, należy mieć na uwadze zarówno treść rozporządzenia, jak i planowanych przepisów krajowych.

RODO a przepisy krajowe

Do kluczowych zmian w krajowym systemie prawnym należy między innymi utworzenie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego naczelnym organem będzie Prezes w miejsce dotychczasowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj też: RODO w rekrutacji. Jak zmieni się praca HR-owców?

Projekt nowej ustawy reguluje kwestie istotne również dla agencji zatrudnienia, dotyczące m.in.: kontroli, postępowania ws. naruszenia przepisów, odpowiedzialności cywilnej - gwarantuje to niezależną od administracyjnej drogę dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń przepisów o ochronie danych,  inspektorów ochrony danych (odpowiednik dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji - ABI),  akredytacji i certyfikacji.

Jak przetwarzać dane pracowników i innych podmiotów, związanych z agencją zatrudnienia?

Definicja danych osobowych nie zmienia się, pojawiły się natomiast nowe zasady ich przetwarzania. Obowiązek informacyjny (art. 5 ust. a) obejmuje wymóg wskazania podstawy przetwarzania danych osobowych - warunki, na jakich można przetwarzać dane są ujęte w art. 6.www.pulshr.pl | 18-09-2020 13:13:30