Kredyt na innowacyjne technologie dla MŚP. W lutym rusza nabór wniosków


KDS - 15 sty 2018 13:05


W poniedziałek (15.01) Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014-2020. Program skierowany jest do małych, mikro i średnich przedsiębiorstw.

- Budowa silnego i innowacyjnego sektora MŚP jest naszym strategicznym priorytetem. Dlatego konsekwentnie kierujemy potężny strumień unijnych pieniędzy na finansowanie wdrożeń nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W latach 2016 - 2017 przyznaliśmy na ten cel 540 mln zł. Pomogło to współfinansować projekty o łącznej wartości prawie 620 mln zł – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak dodaje, w tym naborze do podziału jest 550 mln zł. 

BGK dofinansowuje inwestycje w formie premii, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych. Mogą ją uzyskać przedsiębiorstwa, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP) produkty, usługi lub procesy.

Od poniedziałku (15.01) na stronie BGK oraz portalu Funduszy Europejskich dostępna jest dokumentacja konkursowa. Zainteresowani znajdą tam najważniejsze informacje, na podstawie których możliwe będzie przygotowanie wniosku o dofinansowanie. BGK przypomina, że to odbywać się będzie on-line za pośrednictwem generatora wniosków opracowanego specjalnie na potrzeby poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Oprócz przygotowania i złożenia wniosku, generator będzie służyć jako platforma do komunikacji pomiędzy BGK a wnioskodawcą w trakcie oceny projektu. 

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech rundach (terminy rund: I runda: 15.02-01.03.2018 r., II runda: 8.03-05.04.2018 r., III runda: 12.04-24.05.2018 r.). - Dzięki temu zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie dokumentacji, jednak wniosek będzie można złożyć wyłącznie w jednej z rund. Do czasu oceny projektu przez panel ekspertów przedsiębiorca będzie mógł poprawić lub uzupełnić swój wniosek - tłumaczą taki podział przedstawiciele BGK.www.pulshr.pl | 08-08-2020 08:40:13